Als kind ben ik opgegroeid op de boerderij van mijn ouders. Mijn moeder is landbouwer geweest. Ze is nu tachtig en hoog bejaard. Vanwege mijn creatieve geest heb ik een voorliefde opgebouwd voor kunst en muziek. Ik ben van mening dat kinderen in hun opvoeding recht hebben op affectieve ontwikkeling. Deze vaardigheden gebruikt de leerling om zijn gevoelens tijdens het leren te verwerken. De gevoelens kunnen zowel positief, neutraal als negatief zijn. Leerlingen verschillen. Ze hebben een andere soort motivatie en attitude. Het is dus aangeraden dat het onderwijs ook met dit verschil rekening houdt.

Door slecht bestuur is er tot nu toe niet getracht balans te brengen tussen zakelijke en creatieve (cognitieve en affectieve) vaardigheden in het onderwijs. Dit brengt met zich mee dat vnl. jongeren tal van vaardigheden ontbreken en zich moeilijk kunnen handhaven binnen de wereld van vandaag, met haar snelle ontwikkelingen. Ook onze leiders schijnen duidelijk een gebrek te hebben aan creativiteit om problemen op te lossen, wat duidelijk tot uiting komt in de financiële en economische problemen.

Para met haar uitgestrekte ligging biedt uitstekende mogelijkheden voor landbouw, veeteelt en pluimveeteelt. Goede coördinatie, wilskracht en deugdelijk leiderschap zal er zeker in slagen de mooie landbouwmogelijkheden voor het district tot ontwikkeling te brengen.

Een overheid is verplicht deugdelijk bestuur te voeren, dat genoeg mogelijkheden creëert voor kleine ondernemers. De welvaartsverdeling zal zich moeten spreiden en grond uitgifte beter gecontroleerd moeten worden!

Ik maak mij sterk voor:
1. Uitbreiding technisch-, creatief- en landbouwonderwijs.
2. Productie en capaciteitversterking voor de kleine ondernemers.
3. Duurzame ontwikkeling over het algemeen en een stabiele situatie, waardoor kleine ondernemers kunnen overleven en zich zelfstandig verder kunnen ontwikkelen.

Stem 25 mei bewust!

Stem Terence Panka, A20 DNA kandidaat Para #3.

Download Onze Politiek Manifest!