Wat vele mensen niet weten, is dat Christiaan Max Huisden zijn vader nooit heeft mogen kennen omdat die een week voor de geboorte overleed; hij werd door zijn moeder alleen grootgebracht.

“Dit laatste haal ik aan omdat ik vele jonge Surinamers hiermee wil bemoedigen … In Suriname zijn er vele 1 ouder gezinnen en ook vele wezen! Ik wil de jonge Surinamers hoop inspreken en bemoedigen want Hoop op een betere toekomst is nodig, vooral onder moeilijke omstandigheden zoals we nu ervaren; ik zal vertellen waarom. Bij gebrek aan een aardse vader heb ik mijn Hemelse Vader vroeg leren kennen. Mijn story is er een van HOOP … “

Sommigen kennen mij nu als Dr. Huisden. Ik ben uitgegroeid tot een nationalist die zich beschikbaar stelt als een dienstbare leider voor de groene opbouw van ons mooi land. Ik ben nu een wetenschapper met een positieve kijk op de toekomst van Suriname omdat ik de potentie van land en volk vanuit een academische productie gerichte bril, door en door ken! Voorts ben ik vader van vier jongens en sedert een half jaar ook actief in de politiek. Ik zie mezelf niet als politicus maar wel als een oprechte dienstbare leider die opstaat omdat Het Anders Kan met dit mooi land; en de tijd is NU! Gado Na Wi Fesi Man!

Mijn BSc behaalde ik in Agrarische Productie aan onze eigen universiteit van Suriname; ik heb verder 3 Master degrees van de University of Florida. In een 14 jarig traject promoveerde ik 2 keer in de USA en heb ook een professioneel Doctoraat; ik draag dus de Doctorsgraad. Opmerkelijk is dat de lange specialisatie in de USA mij heeft voorbereid op gebieden die voor de Surinaamse opbouw cruciaal zijn. Enkele specialisaties zijn: C.S.I. (Forensic Toxicology and Chemistry), Moleculaire Biologie, Food Engineering, Naturopatische Medicijnen  (hollistic health) en PhD in Farmaceutische Wetenschap en Nutraceuticals (ontwerpen en ontwikkelen van medicijnen en geneeskrachtige voeding:  Dresi Fu Un Busi!)

Ik mocht 14 jaar in de USA professionele ervaring opdoen als Graduate teacher and researcher, Biological Scientist en Laboratory Manager (University of Florida). In Suriname ben ik vanaf 2009 Hoofd-docent en wetenschapper. Op de AdeKUS universiteit ben ik Richtingscoördinator Milieuwetenschappen, Bestuurslid van de Technologische Faculteit, Hoofd van het Milieulaboratorium en ben daarnaast betrokken in het bestuur van Water Forum Suriname en de Stuurgroep Traditionele Medische Systemen van Volksgezondheid.

Ik ben 10 jaar geleden terug gekeerd naar Suriname en heb geconstateerd dat duurzame ontwikkeling in de oude politiekvoering grotendeels ontbrak. Op de Proclamatie van Alternatief 2020, een half jaar terug, ben ik eensgezinden tegengekomen en meteen lid geworden van A20. Dr. Christiaan Max Huisden is nu dus 6 maanden politiek actief; Voorzitter van A20, afdeling Paramaribo en nummer 4 op de DNA kandidaten lijst in Paramaribo.

De basis uitgangspunten van Alternatief 2020 staan volledig in lijn met mijn visie en passie om Suriname op te bouwen. A20 gaat voor Dienstbaar Leiderschap, de Suriname Eerst instelling en een Technisch Cabinet. Een land moet je in mijn optiek als een productiebedrijf managen: Je moet de kennis en kunde van alle Surinamers complementair benutten op de juiste posities. Mensen met een bewezen track record van Integriteit, Diestbaar Leiderschap en de kennis en inzichten om goed bestuur te kunnen leveren moeten ongeacht hun politieke kleur of populariteit worden ingezet (best man, right place); ook de diaspora moet aan bot komen.  Met name deze uitgangspunten hebben dr. Huisden doen besluiten zich bij A20 aan te sluiten.

Terugkijkend op de afgelopen 24 jaar van mijn leven (14 jaar in de USA en 10 jaar terug in Su), kom ik tot de conclusie dat ik voorbereid ben en Gecharged voor 1 doel: … Suriname op te helpen bouwen! … Dit in combinatie met de liefde die ik voor land en volk in mij draag en de veelzijdigheid waarop ik ingezet word, zijn voor mij een bevestiging.  Mijn academische en professionele track record staan volledig in lijn met de bijdrage die ik kan leveren aan onze opbouw en ik ben trots deel te zijn van de A20 ideologie.

De tijd voor nieuw leiderschap is NU. Alle rechtgeaarde Surinamers moeten bijeen komen om Suriname te redden uit het dal waarin we ons bevinden!  A20 kent 100% FRIS KADER!  Mensen die middels een integriteitscommissie gescreened zijn Dienstbare Leiders te zullen zijn.

Men kan dr. Huisden’s CV bekijken op:  huisden.blogspot.com

Ik zie een samenleving die snel uit dit dal komt vanwege geloof, hoop en liefde! Geloof dat het anders kan want “Gado Na Wi Fesi Man”! Dit laatste zingen we allemaal en we gaan er nu invulling aan geven! Hoop omdat met rechtvaardige leiders een nieuwe wind zal waaien! Liefde voor ons land en saamhorigheid onder onze mensen zal onze samenleving doen bloeien! Ik zie een maatschappij die eindelijk ons Suriname de waardering toont die zij verdient: haar natuur, haar biodiversiteit, haar milieu, ons duurzame groene ontwikkeling op basis van haar overvloedige rijkdommen. Ik zie een nieuwe welvarende samenleving in Suriname!

Mijn persoonlijke missie is in lijn met mijn ervaring en specialisaties:  Een Holistische Gezondheidsaanpak, een Gezond Milieu, Biodiversiteit en Groene Duurzame Ontwikkeling, de Agrarische-productie en Bosbouw Sector waaronder ook de Non Timber Forest Products met als focus Export van eindproducten voor het genereren van deviezen. Echter, bovenal mijn specialisatie op het gebied van Holistic Health, het ontwikkeling van Naturopatische Medicijnen:  Een Economische Export gerichte Pijler voor Suriname! …  Dresi Fu Na Busi!

In de eerste plaats wordt het echter Team Werk!  Alle rechtgeaarde Surinamers met als doel: Suriname Eerst!

Surinamers, ik roep u op om mij te ondersteunen in een missie voor een nieuw Suriname! 

Dr. Christiaan Max Huisden, A20 kandidaat nummer 4 in Paramaribo.

Download Onze Politiek Manifest!