Ik ben Andro Loods, geboren op 16 dec 1957. Ik ben vader van 7 kinderen en grootvader van 9 kleinkinderen.

32 Jaar heb ik gewerkt bij de Suralco en ben ondertussen al 7 jaar gepensioneerd.

De meeste mensen kennen mij van de programma’s 90 seconden van Radio 10 en baka’na torie van Limbo. In deze programma’s heb ik altijd m’n mening gegeven over de vele problemen waarmee dit mooi land kampt en heb vele voorstellen en oplossingsmodellen aangedragen ter oplossing hiervan. Toen ik merkte dat mijn voorstellen niet altijd overgenomen werden of meegenomen werden in het beleid, heb ik gemeend niet meer aan de kantlijn te staan, maar de politiek in te stappen, zodat ik zelf, ter bestemde plekke mijn bijdrage kan leveren.

Ik ga voor een rechtvaardige samenleving, met gelijke kansen voor een ieder en waar het prettig en veilig wonen is. Tegen u als kiezer zeg ik: “Zorg ervoor dat ik erbij ben”.

Stem 25 mei, Andro Loods, DNA kandidaat Paramaribo #9.

Het kan anders… Wan tra fas’ de