Kans om vriendjes- en partijpolitiek af te sluiten

De nieuwe regering krijgt de kans om een periode van 40 jaren vriendjes- en partijpolitiek af te sluiten in Suriname en de transformatie naar het nieuwe denken in te luiden waarbij Suriname moet uitgroeien tot een welvarende en volwassen natie waarbij de “right person on the right place” wordt geplaatst.

A20 volgt alle ontwikkelingen op de voet. Zij zal blijven strijden tegen fundamenteel onrecht, zich sterk blijven maken voor dienstbare leiders, “zodat wij kunnen komen tot dienstbare politiek in Suriname dat uiteindelijk zal resulteren in een dienstbare samenleving waar normen en waarden hoog in het vaandel staan omdat het anders kan.”

De partij die geen zetels heeft behaald bij de stembusgang van 25 mei 2020, roept de partijen die de nieuwe regering zullen vormen op om met het nationaal belang voor ogen zichzelf als echte leiders dienstbaar op te stellen naar het volk toe en het land Suriname.”Wij bidden hen bijzondere wijsheid en inzicht van de Almachtige toe om Suriname uit de crisis te kunnen tillen richting ontwikkeling.”

A20 roept eenieder op om de gelederen te sluiten en samen te werken aan de opbouw van Suriname, waarbij niemand wordt uitgesloten.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Download Onze Politiek Manifest!