De doelstellingen van deze studie waren om te beoordelen
welke vissen het meest worden geconsumeerd in Paramaribo en in welke mate de consumenten
door hun voedingsgewoonten worden blootgesteld aan kwik.
Kwik wordt vooral gebruikt in de kleinschalige goudwinning, omdat het chemisch bindt met
goud tot een amalgaam; na verhitting kan het goud worden teruggewonnen. Jaarlijks komt er
meer dan 20.000 kg kwik vrij in de lucht en waterwegen van Suriname dat over grote afstanden
kan worden getransporteerd. In water zetten micro-organismen anorganisch kwik om in
methylkwik dat beschikbaar is voor bioaccumulatie en biomagnificatie. Hieronder wordt het
bioaccumulatie proces weergegeven in de visvoedselketen, waarbij de donkere kleur het
methylkwik gehalte aangeeft.

Zo kan methylkwik ook accumuleren in mensen door consumptie van gecontamineerde vissen.
Dit kan de zenuwen beschadigen en de ontwikkeling van de hersenen en het zenuwstelsel
verstoren, zelfs in de volgende generaties; kwik is een neurotoxine en een teratogeen.
Willekeurige monsters van de meest verkochte vissoorten werden geanalyseerd. De resultaten
werden vergeleken met de World Health Organization (WHO) norm van 0,5 microgram kwik
per gram vis. Uit analyse bleek dat de Anjoemara, Koebi en Piranha de norm overschreden.
Vervolgens werden visconsumenten geënquêteerd om de eetgewoonten zoals de
consumptiefrequentie en gezinsdynamiek te bepalen. Ten slotte werd de gemiddelde inname
methylkwik per kilogram lichaamsgewicht per dag, gebaseerd op één maaltijd berekend. De
resultaten werden vergeleken met de referentiedosis (RfD) van de Environmental Protection
Agency van 0,1 microgram methylkwik per kilogram lichaamsgewicht per dag; hieruit bleek dat
de gemiddelde inname van methylkwik door consumptie van Anjoemara, Koebi en Piranha
significant hoger is dan de RfD. De consumptie van meerdere maaltijden vis per dag leidt tot een
proportioneel hogere blootstelling aan methylkwik; zulks is onder andere bij sommige
binnenlandbewoners het gebruik. Het volledig onderzoeksartikel kan bestudeerd worden op:
http://www.adekusjournal.com/ojs/index.php/acjoursu/issue/view/13