MARRONDAG: A20 het is een gezamenlijke strijd !

Marrondag : A20 het is een gezamenlijke strijd !

Bij de viering van de Marron dag worden wij wederom eraan herinnerd dat de mate van vrijheid waarin wij nu leven als Surinamers voortkomt uit jarenlange verzet strijd vanuit verschillende groepen. Het vredesverdrag dat in 1760 werd gesloten tussen  de toenmalige koloniale machthebbers met de Ndyuka stam van de Marrons in Suriname is een van de belangrijke mijlpalen in onze eeuwenoude strijd om Suriname te maken tot een bloeiende zelfstandige natie met vrije zelfstandige burgers.

A20 feliciteerd de Surinaamse natie en in het bijzonder onze Marron gemeenschap met deze bijzondere dag, waarbij wij hen die hun leven hebben opgeofferd voor de vrijheid waarvan wij nu genieten gedenken en een speciale ode brengen.

Wij weten dat de strijd die gestreden is tegen onderdrukking nog niet voorbij is. We zien dat het andere vormen heeft aangenomen en hier zullen wij ons als partij altijd tegen verzetten. Elke Suriname waar dan ook in Suriname heeft het recht op een goed bestaan, recht op dienstbare leiders die het algemeen belang stellen boven hun enge belang van een groep familie, vrienden of kapitalisten.

Nu meer dan twee en een halve eeuw later zien, vechten wij niet meer tegen een kolonisator van buiten, maar nu tegen corruptie, nepotisme, racisme, verdeeldheid, vriendjespolitiek en fundamenteel onrecht van binnen. Nu meer dan ooit zullen wij net als de toenmalige strijders bereidt moet zijn om de strijd voort te zetten,  door ons te organiseren en elk beleid dat een sta in de weg is voor duurzame ontwikkeling van ons geliefd land resoluut af te wijzen.

10 october 1760 heeft ons een stap dichterbij gebracht tot lichamelijke of fysieke vrijheid welke onze voorouders op 1 july 1863 hebben kunnen meemaken. Anno 10 october 2021 moeten wij ons afvragen welke stappen we nu moeten zetten om ervoor zorg te dragen dat :

  • Jongeren in Suriname gelijke ontwikkeling kansen krijgen onafhankelijk waar je geboren bent en de financiële staat van de ouders.
  • Elke burger een dak boven zijn of haar hoofd heeft.
  • De kwaliteit van het leven kan toenemen omdat prijzen in de winkels op een betaalbaar niveau zijn in stad, district en binnenland.
  • De kwaliteit van ons onderwijs in geheel Suriname omhoog gaat.  De kwaliteit van het onderwijs in het binnenland is na bijkans 260 jaar van strijd nog steeds barslecht. Dit is fundamenteel onrecht !
  • Betaalbare energie voor mensen in geheel Suriname onafhankelijk waar je woont. Suriname heeft zoveel natuurlijke hulpbronnen om energy op een betaalbaar niveau op  te wekken.

Zo kan de lijst doorgaan.  Kortom geloven wij van A20 dat zolang Suriname niet gemaakt is tot een bloeiende natie , vrij van corruptie en nepotisme, met gelijke ontwikkeling kansen voor alle Surinamers onafhankelijk van etniciteit ,  geloof  of woonplaats, de eeuwenoude strijd van onze marron broeders nog niet is uit gestreden .

Wan trafas de !

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print