Zondag 9 mei 2021 is het moederdag, een dag om alle moeders extra in het zonnetje te zetten.

Betekenis van Moederdag
Moederdag wordt in Suriname op de tweede zondag van mei gevierd. Echter hanteren sommige landen de eerste of derde zondag van mei als de viering van moederdag. Op deze dag brengen wij hulde aan onze moeder, of zij die voor ons de zorgtaken op zich hebben genomen.

Ontstaansgeschiedenis en de viering van Moederdag
De ontstaansgeschiedenis van Moederdag zoals deze wereldwijd wordt gevierd, is in Amerika begonnen. Een alleenstaande lerares uit Philadelphia bewonderde haar eigen moeder en de rol die moeders in de maatschappij hadden. Haar moeder overleed in 1905 en in 1914 lukte het haar om van Moederdag een officiële feestdag te maken. Op deze dag staat moeder centraal. Voor kinderen en partners die hulde aan hun moeder of vrouw wensen te brengen is Moederdag een dag om iets terug te doen, voor het vele goede dat hun eigen (pleeg)moeder, of verzorger voor hen heeft betekend.

Vanaf de conceptie ontstaat er een band tussen moeder en kind. De mens is zo geschapen dat de moeder het kind ter wereld zet. In het gezin stelt de moeder zich naar de gezinsleden toe dienstbaar op en stelt zij alles in het werk om de kinderen te voeden, te kleden en klaar te stomen voor de maatschappij. Soms cijfert de moeder zich weg in het belang van het gezin.   

Bij de viering van Moederdag gaat het om de waardering voor de moeder of moederfiguur. De commercie speelt er handig op in door flink uit te pakken om het koopgedrag te stimuleren. Maar wat dan als je niet draagkrachtig genoeg bent om jouw moeder of diegene die jij wilt eren geen luxe-cadeau kan geven? Dan is het overbrengen van de waardering net zo essentieel als een sieraad een parfum of een bos bloemen. Al is het maar dat je zegt: ‘mama ik hou van je’. Het gaat om de intentie en niet zozeer om het cadeau.

Zoals eerder aangegeven staat het verwennen van moeder centraal.  Moeder, schoonmoeder, zeg maar alle vrouwelijke opvoeders worden op deze dag in het zonnetje gezet met ontbijt op bed of het uit handen nemen van alle zorg en huishoudelijke taken. Deze worden overgenomen door de vader of andere gezinsleden.

Een moeder is onbetaalbaar en valt met geen enkel cadeau te compenseren. Daarom mag elke dag Moederdag zijn.  Als moeder of moeder(figuur) of uw geliefde vrouw elke dag een dikke kus krijgt en hoort en merkt hoeveel je haar waardeert en van haar houdt zal de waardering van moeder zeker niet uitblijven en is het voor haar elke dag moederdag.

Namens het bestuur van A20 wensen wij alle moeders in Suriname, in de diaspora en overal ter wereld een gezegende gezellige en onvergetelijke Moederdag toe en zeggen u hierbij dank voor al het goede ons gegeven.