Nog eenmaal offers brengen

“De slavernij die begonnen is met onze Indiaanse broeder en zusters en is voortgezet met mensen uit Afrika, heeft zowel fysiek alsook mentaal en geestelijk een zware prijs gekost. Wij kennen uit de geschiedenisboeken de prijs die Codjo, Mentor en Present betaald hebben alsook de vele moorden, verkrachtingen, verminkingen die onze voorouders hebben moeten ondergaan in de strijd voor bevrijding. De mindset of denken van de slavenhouders was ervoor zorg te dragen dat een groep rijken rijker werd, terwijl onze voorouders met het oog op de eerstvolgende generatie de strijd voerden zodat wij vandaag fysiek vrij konden leven.”
Van slavernij naar contractarbeidersNa de afschaffing van de slavernij zien wij dat de toenmalige kolonisator met dezelfde mindset is voortgegaan namelijk economische uitbuiting van een grote groep ten voordele van een kleine groep plantage-eigenaren. Vele van onze voorouders die hier te lande zijn gehaald met valse voorwendselen onder meer vanuit India en Indonesië hebben zich met kracht en doorzettingsvermogen, moeten verzetten tegen deze uitbuitingsgedachte. Het resultaat is dat wij zijn gegaan van een koloniale staat naar een zelfstandige natie. Tientallen contractarbeiders zijn in die strijd ook omgekomen onder wie de groep contractarbeiders die te Mariënburg vermoord zijn geworden, waarbij de lijken niet aan de families werden afgestaan, maar in een massagraf gegooid en overdekt werden met ongebluste kalk.
Van kolonialisme naar onafhankelijkheidDe strijd die onze voorouders hebben geleverd op elk niveau heeft uiteindelijk ervoor gezorgd dat wij op 25 november 1975 onafhankelijk zijn geworden en nu onze eigen besluiten konden nemen als zelfstandige natie. We gedenken daarbij Louis Doedel en Anton de Kom die een dure prijs betaald hebben voor onze bevrijding.
A20 merkt op dat onze fysieke en staatskundige onafhankelijkheid niet ertoe geleid heeft dat wij ons hebben kunnen bevrijden van het geestelijk juk van de kolonisator om ook vrij te komen uit ons denken. Nog steeds zien wij het oude patroon van denken bij opeenvolgende machthebbers dat het belang van een grote groep Surinamers binnen en buiten Suriname onderschikt wordt gemaakt aan het belang van een kleine groep mensen waarbij nepotisme, family and friends beleid meer regel is dan uitzondering.

Van fysieke vrijheid naar geestelijke vrijheid
A20 gelooft dat hoewel Suriname staatkundig onafhankelijk is en onze voorouders de prijs hebben betaald om fysiek vrij te zijn, Suriname nog steeds geestelijk gebonden is in het denken van onze voormalige machthebbers. Vanuit haar christelijke principes gelooft zij dat Bijbels na 4 generaties (elke generatie duurt 40 jaar), Suriname geestelijk bevrijd moet worden door een nieuwe manier van denken. Herdenking 160 jaar afschaffing slavernij, zal voor ons dus in het licht moeten staan van het starten van een nieuw soort denken.
Een denken dat gericht is op dienstbaarleiderschap ipv een baas knecht houding zoals aangeleerd van de slavenhouders Een denken dat gericht is op het algemeen belang ipv het belang van een kleine groep zoals wij het gezien hebben in ons politiek bestel van de afgelopen jaren waarbij nepotisme, family en friends beleid de boventoon voert.

Geen overwinning zonder offers!A20 is zich bewust dat zonder offers wij het niet gaan maken. Zonder offers is er geen ontwikkeling mogelijk. Wij hebben begrip voor enkele maatregelen die getroffen zijn door regering zoals het afbouwen van subsidies voor brandstof zodat wij geen benzine subsidiëren voor onze buurlanden middels smokkel praktijken. Waar wij weinig begrip voor kunnen opbrengen is als de regering het volk vraagt om offers te brengen, maar zelf niet bereid is om mede met het volk offers te brengen. We zullen een ander denken aan de dag moeten leggen als we daadwerkelijk verandering willen in dit land. 
Het Surinaamse volk is niet onwillig om offers te brengen. Dit is al het derde Structurele Aanpassingsprogramma waar dit volk doorheen moet gaan. Willen wij structurele verandering hebben dan zullen wij ook ons gedrag moeten aanpassen en afstappen van Nepotisme en vriendjespolitiek. Wij zullen af moeten komen van het nepotistisch denken dat vanuit een koloniaal denken is voortgezet door opeenvolgende macht hebber.
Ten slot vragen wij aan de regeerder in dit land en alle Surinamers, laten wij deze dag gebruiken als een nieuwe startpunt om vanuit nieuwe denkconcepten dit land te brengen naar grotere hoogten en dienstbaar leiderschap te tonen. Suriname en Surinamers op de eerste plaatst te zetten. Laten wij vandaag nemen als de start van een nieuw tijdperk voor Suriname, het is nog niet te laat om het tij te keren voor ons geliefd land. Het volk smacht naar verandering.
    
Het kan Anders, wan tra fas’ dé!
Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *