Olievondst en dienstbare politiek in Suriname

Alternatief 2020 (A20) feliciteert de totale samenleving en is evenals vele anderen bijzonder verheugd over de recente berichtgeving dat er significante winbare oliereserves voor de kust van Suriname zijn gevonden. Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. heeft als Surinaamse trots reeds aangetoond dat wij over de capaciteiten beschikken om op een professionele wijze om te gaan met de olie industrie in ons geliefd Suriname.

Deze vondst is voor A20 tezamen met de Surinaamse samenleving wederom het bewijs dat ons land reeds gezegend is met talrijke rijkdommen. Velen van ons weten vanaf de schoolbanken dat volgens rapporten van de Wereldbank, Suriname qua rijkdommen behoort tot het 17e rijkste land ter wereld. De aanwezigheid van aardolie op deze schaal zoals wij nu vermoeden was waarschijnlijk niet bijgeteld, dus er is zelfs nog ruimte om te groeien. De grote vraag van de afgelopen 50 jaren is, hoe zetten wij onze rijkdommen om in welvaart en welzijn voor alle Surinamers. 

A20 gelooft dat duurzame ontwikkeling van onze rijkdommen begint met prudent, transparant en dienstbaar leiderschap! Dienstbaar leiderschap begint met een dienstbare politiekvoering. Dienstbare politieke leiders richten zich op het belang van de totale natie en niet slechts op het belang van een selecte groep. Dienstbare politiekvoering richt zich op de eerstvolgende generatie en zet Suriname en de Surinaamse samenleving op de eerste plaats.

Wij van A20 geloven dat met deze vondst elke Surinamer een bijzondere verantwoordelijkheid op zich heeft om ervoor zorg te dragen dat onbaatzuchtige en integere leiders worden gekozen die onze rijkdommen kunnen omzetten in welvaart en welzijn voor de totale Surinaamse samenleving.

HET KAN ANDERS. HET MOET ANDERS. WAN TRA FAS’ DE! 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print