In februari 2020 bracht ondergetekende als wetenschapper bij Milieuwetenschappen AdeKUS en vanuit Alternatief 2020, het dreigend gevaar van Corona onder de aandacht van de Surinaamse autoriteiten en ons volk. De ziekte was toen veelal nog beperkt tot Wuhan, China. Nu, 22 maanden later, zijn we verwikkeld in een Covid-19 pandemie en is de wereld recentelijk opgeschrikt door de aankondiging van de Omicron variant. 

Het is inderdaad gebleken dat Omicron vele malen besmettelijker is dan voorgaande varianten inclusief haar gevreesde Delta-voorloper, die veel leed heeft opgeëist. In landen met een lage vaccinatiegraad, zoals in Afrika, raken momenteel ongevaccineerde maar ook gevaccineerden, besmet. Omicron toont voor een groot deel immune escape hetgeen betekent dat ze minder gevoelig is voor de bescherming door de huidige vaccinatie. 

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat mRNA en DNA vaccins vanwege afnemende titers, maar ook vanwege genetische mutaties in het virus, nu minder effectief zijn tegen Omicron. In Zuid-Afrika heeft Omicron het land overgenomen maar zijn de milde symptomen van deze variant een goed voorteken; echter is het over grote deel van de Zuid-Afrikanen niet gevaccineerd en is er overwegend sprake van natuurlijke immuniteit (poly clonal antibodies). In het Westen is het ietsje anders; ruim 80% van de geïdentificeerde Omicron gevallen de afgelopen week in de USA, blijken onder gevaccineerde burgers die ziek zijn ondanks 2 en zelfs 3 prikken. Dit komt deels vanwege de hogere vaccinatiegraad en ook door de ietwat eenzijdige immuniteit na vaccinatie (mono clonal spike protein antibodies).
In feite vestigt men te weinig aandacht op de natuurlijke immuniteit die opgebouwd wordt door mensen die van de ziekte genezen zijn; deze toch wel heel grote groep, draagt bij aan groepsimmuniteit maar krijgt hier vaak onvoldoende erkenning voor. Natuurlijke immuniteit biedt een veel bredere bescherming omdat de antibodies en “immune memory” niet beperkt zijn tegen de zogenaamde spike proteins (zoals bij de huidige mRNA en DNA vaccins) maar ook tegen structurele eiwitten van het virus. De bescherming bij natuurlijke immuniteit is dus breed dekkend. We zouden er goed aan doen om in het vervolg meer de immuniteit van individuen te meten en minder te focussen op het meten van genetisch materiaal van het virus zoals nog steeds met de PCR testen wordt gedaan. 

PCR was nuttig tijdens de eerste golf om de virus infectie aan te tonen, maar heeft onder de huidige omstandigheden sterke beperkingen. We dienen nu eerder de immuniteit tegen de heersende variant in beeld te brengen om gepaste maatregelen te treffen. Ondanks bovenstaand, raden sommige wereld autoriteiten toch aan met spoed een derde of vierde boosterprik te halen; dit zal vanwege de mate van immune escape slechts beperkt bijdragen tot duurzame bescherming van de wereldbevolking.
Bovendien hebben we gemerkt dat een significant deel van de wereldbevolking toch nog niet volledig overtuigd is van de midden en lang termijn veiligheid van de toegepaste nieuwe vaccinatiemethoden. Vaccinatiedwang heeft om die reden dan ook internationaal voor veel ophef gezorgd en kritische groepen komen wereldwijd massaal hierover in beroering. Conflict en polarisatie heeft helaas haar intrede gedaan in de maatschappij, binnen vriendenkringen, op de werkvloer, binnen families en er zijn zelfs splitsingen in gezinnen te betreuren.  Heden mag ondergetekende, ten aanzien van deze betreurenswaardige polarisatie, met name de Surinaamse bevolking toch enige bemoediging bieden. 

Er blijkt een aantal mutaties in de spikes verantwoordelijk voor de verhoogde besmettelijkheid, terwijl eigenschappen van de ‘common cold’ zorgdragen voor een veel milder ziektebeeld. De symptomen bij Omicron beperken zich voornamelijk tot twee of drie dagen hoofdpijn, verhoging, lichaamspijnen, verkoudheid, hoest en vermoeidheid. Het blijkt dat de tot nu toe gerapporteerde symptomen van Omicron niet tot matig ernstig zijn; slechts een heel klein percentage Omicron besmetten behoeven tot nu toe opname en de gevreesde zuurstof tekorten schijnen zeldzaam bij deze variant. Juist omdat Omicron besmettelijker is heeft ze de potentie haar gevreesde Delta-voorloper weg te concurreren! 

Indien deze trend zich zo voortzet zal Omicron binnen enkele maanden iedereen op aarde besmet hebben en met haar mild ziektebeeld verlichting brengen en een algehele, duurzame natuurlijke immuniteitsopbouw bieden. In de tussentijd wordt u aangeraden dagelijks voldoende te slapen (7 uurtjes per nacht), stress te vermijden, voldoende water te drinken, veilig te bewegen in de buitenlucht (tuinieren, sporten), gezond te eten (groenten en fruit), een multivitamine per dag te nemen, vooral Vitamine C en D (waaronder een half uur in de ochtendzon per dag) en een Zink supplement te nemen; deze helpen met de nodige onderbouwing van uw natuurlijke weerstand. 

Prof. dr. Christiaan-Max Huisden