Opheffen ministerie Sport- en Jeugdzaken heroverwegen

A20 vraagt de nieuwe coalitie om haar besluit voor opheffen van het ministerie van Sport- en Jeugdzaken in heroverweging te nemen.

Sport staat direct in verband met de gezondheid en het welzijn van alle Surinamers en de toekomstige generaties. Er is ontzettend veel talent en potentie aanwezig op het gebied van jeugdaangelegenheden en sport in Suriname. Er dient voor nu een betere coördinatie en sturing plaats te vinden, stelt de politieke organisatie. 

A20 zegt de nieuw gekozen regeercoalitie een zeer warm hart toe te dragen en zal bijdragen om Suriname tot ontwikkeling te brengen. De recente mededelingen van de op handen zijnde ontmanteling van het ministerie van Sport- en Jeugdzaken heeft vele reacties ontketend vanuit verschillende groeperingen, sommigen voor en weer anderen tegen het voorgenomen besluit. 

A20 begrijpt dat er bezuinigd moet worden om het land weer op dreef te kunnen laten komen. Wij begrijpen ook dat er hiervoor besluiten genomen zullen worden die niet bij eenieder in goede aarde zullen vallen. Het is daarom van eminent belang om bij het maken van keuzen het algemeen belang voorop te stellen, zodat er achteraf niet gezegd kan worden dat besluiten genomen zijn in het kader van partijbelang of nog erger persoonlijke belangen van politici. Precies hier missen wij het duidelijke argument bij het besluit dat onlangs genomen is door de nieuwe coalitie om het ministerie voornoemd te ontmantelen. Het is voor A20 niet duidelijk wat de beweegreden of de argumentatie is dat een dergelijk besluit rechtvaardigt. Is men van mening dat het jeugd- en sportbeleid in Suriname deugdelijk genoeg is dat zij als directoraat ondergebracht kunnen worden bij andere, misschien verwante ministeries? Of is het misschien zo, dat een bepaalde groep iets geëist heeft dat met dit ministerie te maken heeft?

De gemeenschap heeft met lede ogen moeten aanzien hoe de afgelopen jaren allerlei intriges binnen het ministerie hebben geleid tot grote missers binnen het sport- en jeugdbeleid. Wij herinneren ons nog de perikelen ten aanzien van de positie van het voorzitterschap dat Suriname op zich moest nemen binnen Caricom Jeugd in 2019. Die performances verdienen geen schoonheidsprijs en hebben volgens ons een deuk gegeven aan het gebeuren rondom jeugdaangelegenheden. In het verleden waren sport- en jeugdzaken reeds ondergebracht als directoraten of onderdelen bij verwante ministeries, onder andere het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling. Aangezien men het sport- en jeugdgebeuren naar een ander niveau wilde tillen is men in 2010 ertoe over gegaan deze beleidsgebieden toe te vertrouwen aan een eigen ministerie.

Wat recentelijk ook de redenen zijn geweest voor dit besluit van de nieuwe regeercoalitie, wij van A20 willen haar toch vragen dit besluit in heroverweging te nemen. Onderstaand zullen wij twee argumenten hiervoor aanhalen:- Sport staat direct in verband met de gezondheid en het welzijn van alle Surinamers en de toekomstige generaties. Het enige dat wij missen op dit moment is een professionele aanpak, waarbij allereerst depolitisering van dit ministerie plaatsvindt. Sport- en jeugdbeleid kunnen met de juiste input een grote bijdrage leveren aan de volksontwikkeling en opvoeding van onze jeugd. Wij denken hierbij ook aan het voorkomen van chronische ziekten door een goede balans tussen verantwoord sporten en een goede educatie op relevante gebieden.

– Er is ontzettend veel talent en potentie aanwezig op het gebied van jeugdaangelegenheden en sport in Suriname (niet alleen op het gebied van voetbal en niet alleen in Marowijne). Er dient voor nu een betere coördinatie en sturing plaats te vinden. Suriname heeft reeds bewezen sporters op wereldniveau te bezitten. Deze sporters ontberen momenteel de juiste ondersteuning qua training op professioneel niveau, equipment en middelen. Er zit veel economische potentie in de sportwereld. Sport is een Mega Billion Dollar business in de wereld, waarbij Suriname met het stellen van de juiste prioriteiten en de juiste inzet een graantje mee kan pikken.

A20 gelooft dat het anders kan. Wij zijn het aan onze kinderen, jeugd en samenleving verplicht hen een betere kans te bieden. De drijfveer op basis waarvan met de inrichting van onze ministeries moet worden omgegaan, is dienstbare politiek die zich erop richt om het fundamenteel onrecht te tegen te gaan en Suriname op de eerste plaats te zetten. Wan Tra Fas De!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print