Proclamatie A20

 

Het kan anders…

 

“never going back to the way it was!” wordt er uit volle borst gezongen. De bezielende energie is een weergave van de overtuiging die in de zaal heerst; dat er meer dan ooit een nieuwe politieke wind moet waaien. “Wan tra fasi de, het kan anders!” benadrukken voorzitter Steven Reyme (voorganger van Logos International) en zijn bestuursleden. Zaterdag is in de Banquet Hall van Torarica, politieke partij Alternatief 2020 (A20), denderend geproclameerd. Reyme kiest voor het dienende leiderschap van Jezus Christus. 

De christelijke partij bindt de strijd aan tegen “fundamenteel onrecht”. Dit is alles wat te maken heeft met wetten en regels, die niet nageleefd worden. Dingen moeten niet langer met de mantel der liefde worden bedekt, criminelen wordt op allerlei manieren de hand boven het hoofd gehouden. Ook in de 8 decemberkwestie moet er gerechtigheid komen. “Law and order komen terug,” kondigt Reyme aan. Deze zal gelden voor iedereen.

De partij wil vaderlandsliefde aanwakkeren zodat “Suriname eerst” de nieuwe gedachtegang wordt bij elke Surinamer, ook politici. De enorme leningen, de Suralco-kwestie, goud deals, de systematische vernietiging van de eigen binnenlandse productie, de schade aan het milieu, getuigen dat er geen sprake is van vaderlandsliefde wordt er geïllustreerd. Gebleken is dat de verschillende politieke systemen sinds de Srefidensi, niet in staat zijn om een populatie van 500.000 mensen te managen. Het is ook meer dan duidelijk dat van die systemen slechts kleine groepen beter werden. Het land heeft teveel natuurlijke hulpbronnen en menselijke potentie om anno 2019 nog arm te zijn, geeft de politieke organisatie aan.

Reyme en zijn bestuursleden willen het voorbeeld zijn van “dienstbaar leiderschap”. Leiders, die net als Jezus Christus onbaatzuchtig zijn en bereid zijn zichzelf te offeren, voor het welzijn van het land. Naast Reyme bestaat het bestuur uit Graciella Chin A Foeng-Hardjopawiro (secretaris), Merredith Leter (penningmeester), Serena Essed (commissaris), Fadel Illes (lid) en Henk Lemmert (commissaris). Zij hebben zich elk aan het publiek gepresenteerd, en kort en bondig uitgelegd waarom ze de politiek zijn ingestapt.

Politiek is een middel en niet het doel benadrukken Reyme en zijn team. A20 wil een technisch kabinet, hierbij zal samenwerking essentieel zijn. Dit is is nodig om eindelijk een fundament te leggen voor de juiste ontwikkeling van het land en het volk. Zodat een “nationale visie” door opeenvolgende regeringen voortgezet kan worden. Een nationale visie is de afgelopen 44 jaar sinds de srefidensi, door geen enkele partij gepresenteerd. Het schijnt dat regeren verworden is tot werken naar de volgende verkiezing merkt Reyme op. A20 gaat werken naar de volgende generaties toe benadrukt hij want “er is een andere manier, wan tra fasi de”.

René Gomperts – Starnieuws

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print