Recente politieke ontwikkelingen

Op 12 oktober 2019 vond de proclamatie van de politieke organisatie Alternatief 2020 (A20) plaats.

De partij heeft vanaf haar proclamatie aangegeven dat zij de strijd tegen het fundamenteel onrecht aan zou gaan, zodat Suriname en haar inwoners eindelijk de plek zouden krijgen die hen toekomt. A20 staat onder andere bekend om het promoten van dienstbaar leiderschap en daar wilt zij nog steeds voor pleiten.

Op 25 mei jl. heeft het volk van Suriname bepaald wie voor de komende vijf jaren het land mag leiden. In de aanloop naar de verkiezingen van mei 2020 hebben zich verschillende zaken afgespeeld, die nu hun tol eisen. Zo heeft het volk de partijen die deel uitmaakten van de vorige regering, zwaar afgestraft voor het ernstig wanbeleid dat zij hebben gevoerd gedurende de afgelopen jaren. Het Surinaams volk was verontwaardigd vanwege de verschillende onaanvaardbare handelingen van de toenmalige regering die volgens hen totaal niet door de beugel konden.

In de verkiezingsstrijd is er door de verschillende opponenten handig gebruik gemaakt van de vele blunders en de ontoelaatbare handelingen van de vorige regering. Er werd door die partijen een beter Suriname en een betere toekomst beloofd. Ook dienstbaar leiderschap werd aan het Surinaams volk beloofd. Tevens werd beloofd dat de belangen van Suriname en de Surinamers op de eerste plaats zouden komen te staan. Het enige dat het volk hoefde te doen was ‘slim’ stemmen, da a tori bo seti!

Al bij de formatie van de huidige regering begon het te rommelen binnen hun gelederen. Niet lang hierna kwam de ene blunder na de andere. Men begon vrienden, famieleden en de sponsoren te accomoderen in allerlei topfuncties.
Ondanks deze zaken besloot A20 om de regering het voordeel van de twijfel geven. Desondanks bleef A20 elke handeling van de huidige regering kritisch volgen. Inmiddels zijn we drie maanden verder en als we de ontwikkelingen en de besluiten van het huidig bewind kritisch volgen, vragen wij ons af wat er over is van al die mooie beloftes aan het Surinaams volk.

Er is een nieuw fenomeen waargenomen: zodra er kritiek komt ten aanzien van de accomodatie van “friends and family” binnen deze overheid, probeert men het volk de mond te snoeren met het gezegde van “onbezoldigde functies” die bekleed worden. Wij van A20 hebben onze ernstige twijfels hierover en roepen de regering op om meer details te geven aangaande dit fenomeen. Wij zijn van mening dat er voldoende problemen zijn voor wat betreft het log ambtenarenapparaat en alle aangelegenheden die daarmee gepaard gaan.

Terecht maakte een parlementariër onlangs de opmerking dat van hen verwacht wordt dat zij geen dubbele functies vervullen en dat dit in brede zin zou moeten geleden voor alle hoge functies.

A20 vindt dit gedrag van de huidige overheid onacceptabel. Het ernstig desavoueren van het volk komt duidelijk tot uiting door het ondoorzichtig nepotisme dat tentoongesteld wordt.

Wij merken dat deskundige personen die een bijdrage zouden kunnen leveren aan de opbouw van Suriname zich nu publiekelijk distantiëren van deze regering en maken ons mede daardoor ernstige zorgen over de recente ontwikkelingen.

Als de regering de huidige wijze van beleidsvoering niet veranderd, zijn wij bang dat hetzelfde lot van de partijen die deel uitmaakten van de vorige regering hen te wachten staat.

Daarom doen wij een dringend beroep op de regering om zich te beraden over het tot nu toe gevoerde beleid en de fouten per direct te corrigeren. Tot slot roepen wij hen op om het volk beter te informeren over hun beleidsvoornemens.

A20 zal blijven strijden tegen fundamenteel onrecht en roept alle burgers op om het beleid kritisch te blijven volgen en waar nodig hun stem duidelijk te laten horen!

Het kan anders; wan tra fas’ de!”

A20

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print