Samen Gebonden en Samenvrij: Reflecties op Keti Koti Dag 2024

Terwijl we deze belangrijke dag herdenken, is het essentieel om niet alleen terug te kijken op onze geschiedenis, maar ook om na te denken over onze huidige situatie en hoe we als natie verder kunnen groeien. Bij Alternatief 2020 (A20) willen we deze gelegenheid aangrijpen om te reflecteren op de uitdagingen die we vandaag de dag nog steeds ondervinden en hoe we samen een rechtvaardiger en vrijere toekomst kunnen creëren.

Samen Gebonden en Samen vrij !
De essentie van Keti Koti, “verbroken ketenen,” herinnert ons eraan dat ware vrijheid slechts bereikt kan worden wanneer geen enkele groep binnen onze samenleving zich gebonden voelt. Of het nu gaat om jongeren, ouderen, verpleegkundigen of andere gemeenschappen, zolang er delen van onze bevolking zijn die zich beperkt voelen in hun groei mogelijkheden, kunnen we niet spreken van een volledig vrije natie.
De mate van vrijheid van één groep is verbonden met de vrijheid van de gehele gemeenschap. Als jongeren geen toegang hebben tot kwaliteitsonderwijs of werkgelegenheid, als ouderen geen waardige verzorging krijgen, en als verpleegkundigen zich ondergewaardeerd voelen, dan faalt de maatschappij als geheel. Onze gemeenschappelijke vrijheid en vooruitgang zijn slechts mogelijk wanneer we samen strijden voor de rechten en waardigheid van elke individuele burger.

Het Werkelijke Probleem: Corruptie en Onrechtvaardigheid
Echte verandering kan alleen plaatsvinden wanneer we de kern van onze problemen aanpakken: corruptie en onrechtvaardigheid. Een kleine groep die zichzelf verrijkt ten koste van de bredere bevolking houdt ons gevangen in een neo-koloniale werkelijkheid, waar de beloftes van vrijheid en gelijkheid niet worden waargemaakt. Deze groep handelt zonder verantwoording af te leggen, wat leidt tot een gebrek aan vertrouwen in onze instellingen en systemen.

We moeten ons focussen op het uitroeien van corruptie in al zijn vormen en streven naar een transparante en rechtvaardige samenleving. Dit betekent dat we moeten pleiten voor sterke institutionele hervormingen, strenge handhaving van anti-corruptiemaatregelen, en een cultuur van ethisch leiderschap en verantwoordelijkheid. Alleen dan kunnen we de ketenen van neo-kolonialisme doorbreken en een toekomst opbouwen waar iedereen gelijke kansen heeft.

Een Dag van Bezinning en Actie
Keti Koti Dag moet niet alleen een dag van viering zijn, maar ook een dag van bezinning en actie. Het is een moment om na te denken over hoe we als natie kunnen herstellen en bevrijden van de economische neergang die vooral de meest kwetsbaren onder ons blijft treffen. Ondanks de afschaffing van de slavernij meer dan anderhalve eeuw geleden, zien we nog steeds de nasleep ervan in de vorm van armoede en ongelijkheid.
Bij A20 geloven we dat het essentieel is om economische kansen te creëren voor iedereen, vooral voor de minst draagkrachtigen in onze samenleving. Dit betekent investeren in onderwijs, gezondheidszorg, en infrastructuur die de levenskwaliteit van alle burgers verbetert. Het betekent ook dat we moeten werken aan het opbouwen van een inclusieve economie waarin iedereen de kans krijgt om te floreren.

Samen Naar een Vrije Toekomst
Keti Koti Dag herinnert ons aan de lange weg die we hebben afgelegd, maar ook aan de weg die nog voor ons ligt. Laten we deze dag gebruiken om ons te verenigen in onze strijd tegen corruptie en onrechtvaardigheid. Laten we samenwerken om een samenleving te creëren waar niemand zich gebonden voelt en waar echte vrijheid en gelijkheid voor iedereen binnen handbereik liggen.
Bij Alternatief 2020 blijven we ons inzetten voor een beter Suriname, waar we samen vrij kunnen zijn. Laten we deze Keti Koti Dag aangrijpen om ons te bezinnen op onze doelen en de nodige stappen te zetten richting een rechtvaardige en welvarende toekomst voor ons allemaal.

Het kan anders, Wan trafas de !

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Download Onze Politiek Manifest!