Srefidensi en onze toekomst

Alternatief 2020 (A20) feliciteert Suriname met 45 jaren onafhankelijkheid! Als rechtgeaarde Surinamers zijn we verheugd dat deze stap naar onafhankelijkheid gezet is.

Maar … anno 2020 hadden wij, gezien de rijkdommen en zegeningen van ons land, welvarend moeten zijn!  Als politieke organisatie zijn we opgestaan om Suriname een alternatief te bieden omdat we samen met u teleurgesteld zijn in de grotendeels uitgebleven duurzame ontwikkeling. We komen tot de conclusie dat Suriname de afgelopen tijden te vaak het slachtoffer is geweest van leiders die deden aan zelfverrijking, nepotisme en patronagepolitiek en corrupt waren.

Dit alles heeft in onze geschiedenis de boventoon gevoerd en is bijna verworven tot traditie. In de tussentijd is ons mooi en geliefd land hier onder gebukt gegaan; onze voornaamste en dierbaarste schatten lijden het hardst: delen van onze prachtige, cultureel rijke bevolking leven in armoede, onze ongerepte mooie bossen, onze overvloedige water bronnen, onze rijke flora en fauna, ons natuurschoon, de harmonieuze ecosystemen en sprankelende biodiversiteit zijn te lang stelselmatig geschaad!  Onze economie zit haast klem en het meest reële lichtpuntje om uit de malaise te geraken lijkt de aardolie exploratie.

A20 wijst de gemeenschap erop dat ontwikkeling niet gebaseerd mag zijn op een eenzijdige bron van inkomen; zeker niet als onze milieugezondheid en onze biodiversiteit het onderspit zouden kunnen delven. Ontwikkeling zeker; maar op een milieu verantwoorde en duurzame manier!  De werkelijke oplossing voor ons welzijn zal voornamelijk gezocht moeten worden in de bescherming van ons natuurschoon, onze gezondheid en ons milieu.

Diversificatie van onze economie, waaronder duurzame inkomstenbronnen zoals geboden binnen het ecotoerisme, ontwikkelen van “non timber forest products”, wetenschappelijke validatie van traditionele medicijnen,  “dresi fu na busi” en de talloze mogelijkheden binnen de agrarische sector; deze moeten duurzaam ontwikkeld worden. A20 streeft naar groene ontwikkeling, dienstbaar leiderschap, “Suriname eerst” als uitgangspunt, de strijd tegen fundamenteel onrecht en een technisch kabinet na. Dit zullen wij, wanneer de tijd rijp is, samen met eensgezinde rechtgeaarde Surinamers verwezenlijken om ons land duurzaam op te bouwen.

Suriname herbergt alle klimatologische, geografische en bodemkundige facetten die dit mogelijk maken; we zijn gevrijwaard van natuurrampen en mogen ons werkelijk gezegend weten. Wij kennen de ware potentie van ons geliefd land en volk, maar belangrijker nog:  “Gado na wi fesi man”!

Alternatief 2020 is binnen korte tijd gegroeid tot een schitterende partij, boordevol kader en rechtgeaarde Surinamers met hart voor ons land.  Alternatief 2020, een partij die binnen 6 maanden in alle tien kiesdistricten de lijsten vulde en u haar kader aanbood: “100% fris kader”. Bij de afgelopen verkiezingen van 25 mei heeft de bevolking van Suriname, A20 haar bestaansrecht verzegeld door het vertrouwen te geven aan deze nieuwe partij die nog geen jaar bestond. We groeiden tot de grootste nieuwe partij en kregen de gelegenheid geboden nog meer en nog beter voor te bereiden op de toekomst.

Wat Suriname nodig heeft om tot duurzame ontwikkeling te komen, is een doorbraak van daadwerkelijk dienstbaar leiderschap; we moeten strijden tegen het fundamenteel onrecht en Suriname op de eerste plaats zetten. Om deze doorbraak te realiseren is een Technisch Kabinet cruciaal; A20 zal hiervoor blijven pleiten. We hebben de kennis en kunde van alle rechtgeaarde Surinamers nodig. A20 blijft met moed en in vol vertrouwen de toekomst  tegemoet zien. Daarom bemoedigen wij van A20 u want “wan tra fas’ de!”. “Wan Switi Srefidensi dei, un lobi kondreman

Dr. Christiaan Max Huisden, A20 Paramaribo.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Download Onze Politiek Manifest!