Artikel 1: Algemeen

Definities

In de Statuten wordt verstaan onder:

  • a. de Partij: de politieke organisatie ”Alternatief 2020”, afgekort “A20”;
  • b. het Congres: het hoogste gezagsorgaan van de Partij;
  • c. het Hoofdbestuur: het orgaan belast met de algehele leiding van de Partij;
  • d. het Congresbestuur
nl_NLNL