Artikel 10: De Jongerenraad

10.1 De Jongerenraad is een orgaan voor en door jongeren die het Hoofdbestuur gevraagd en ongevraagd adviseertover allerhande vraagstukken jongeren regarderende.

10.2 Het bestuur van de Jongerenraad wordt door het Hoofdbestuur benoemd.Artikel 6.3 is van overeenkomstige toepassing.

10.3 De Jongerenraad bestaat uit minimaal 5 (vijf) en maximaal 15 (vijftien) leden in de leeftijdscategorie van 16 (zestien) tot en met 30 (dertig) jaar.

nl_NLNL