Artikel 14: De Verkiezing van de besturen der organen

14.1 Elk lid van de Partij is gerechtigd zich verkiesbaar te stellen voor functies binnen de besturen der organen van de Partij. Echter moet het lid aantonen dat hij/zij over de nodige competenties beschikt om een functie binnen het bestuur van het betreffende organen naar behoren te kunnen vervullen.

14.2 Voor de kandidaatstelling van de bestuursfuncties binnen de partijorganen, oordeelt het Hoofdbestuur als de voorgedragen leden over de competenties beschikken om de bestuursfunctie naar behoren te kunnen vervullen. Indien naar het oordeel van het Hoofdbestuur de voorgedragen leden niet aan deze vereiste voldoen, is hij bevoegd dat lid van de kandidatenlijst te schrappen. Desbetreffend lid wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld en kan binnen 1 (één) maand na kennisgeving van dit besluit in beroep bij de Commissie van Beroep, indien hij/zij zich niet met dit besluit kan verenigen.

14.3 Wanneer het nieuw bestuur is gekozen, dient binnen 1 (één) maand de overdracht door het voormalig bestuur te geschieden.

nl_NLNL