Artikel 2: Naam, Zetel en Duur

Naam, Zetel en Duur

  • 2.1 De Partijdraagt de naam: Politieke Organisatie ”Alternatief 2020”,afgekort “A20” en heeft haar zetel te Paramaribo.
  • 2.2 De Partij is opgericht op 09 mei 2019 voor onbepaalde tijd.
  • 2.3 Het is leden en organen van de Partij niet toegestaan de naam van de Partij te hanteren voor de oprichting van andere rechtspersonen, tenzij het Hoofdbestuur daartoe de schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

A20 SOCIAL MEDIA

nl_NLNL