Artikel 3: Doel en Middelen

Doel

3.1 De Partij heeft het volgende tot doel:

  • a. het werken aan de opbouw van een evenwichtige , ordelijke, rechtvaardige, veilige en welvarende samenleving, waarin voor iedere burger gelijke ontwikkelingskansen zullen gelden;
  • b. het bevorderen van de participatie van de bevolking in de ontwikkeling van het land.

Middelen

3.2 De doelen zoals omschreven in artikel 3.1 zal de Partij verwezenlijken door o.a.:

  • a. deel te nemen aan de verkiezingen voor de afgevaardigden naar de volksvertegenwoordigende lichamen, waarbij het de taak van de afgevaardigden is om de doelen van de Partij uit te dragen en te realiseren;
  • b. de normen, waarden, moraal en ethiek in algemene zin te verhogen;
  • c. door een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling, dan wel bevordering van dienstbaar leiderschap, opdat rechtvaardigheid de natie zalverheffen;
  • d. het terugdringen van onrechtvaardigheid, verdeeldheid, corruptie en al hetgeen hetSurinaams volk belemmert om te groeien in sociaal- maatschappelijk- en economische zin.
nl_NLNL