Suriname is aan verandering toe

Deze verandering zal moeten beginnen bij, onder andere, de leiders van het land.

Leiderschap is te vinden op verschillende niveau’s; dit kan zijn in het gezin, op school, bij ondernemers, artsen, sporters, religieuzen en ook in de politiek.

Politieke leiders die regeerverantwoordelijkheid hebben ontvangen van het volk zouden in de voorlinie moeten staan voor wat betreft leiderschap tonen. Ook zij die niet gekozen zijn om regeerverantwoordelijkheid te dragen dienen leiderschap te tonen, omdat alles staat en valt met leiderschap.

Op 25 mei 2020 heeft het volk, onder andere, gekozen voor goed bestuur, sterke instituten, dienstbaar leiderschap, anti- corruptie, transparantie enzovoort.

Als we veranderingsprocessen op gang willen brengen in Suriname zullen wij als politici een andere koers op moeten varen. Dit houdt in; niet gaan voor eigenbelang, maar voor het algemeen belang, niet gaan voor partijpolitiek maar voor dienstbare politiek. Nepotisme en vriendjespolitiek moet vervangen worden door kennis, kunde en karakter (rechtvaardigheid en gelijkheid), waarbij er geen ruimte is voor conflict of interest.

Als Surinamers zijn we in staat dit te doen en zijn wij ook verplicht dit te doen. Het enige dat nodig is hiervoor is ‘politieke wil’. We zijn dit schuldig aan de volgende generatie.

Er rust op iedere Surinamer de verplichting om een verandering in ons land op gang te brengen; elk van ons kan beginnen op de positie waar wij ons momenteel bevinden.

Wij alleen kunnen ons geliefd Suriname naar grote hoogten terugbrengen.

Elk proces start met een eerste stap. Wij van A20 hebben die stap ook gemaakt.

Het kan anders. Wan tra fas de, maar het begint bij ons.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Download Onze Politiek Manifest!