Dienstbaar leiderschap sleutel beheersing crisisgebieden

Te midden van alle minder prettige omstandigheden waarin Suriname nu verkeert zoals de coronacrisis, de financiële malaise, de crisis waarin de publieke- en private sector zich in bevindt en alle andere uitdagingen waarmee wij als natie geconfronteerd zijn, is de olievondst toch een lichtpunt dat positieve perspectieven biedt.