Ego of Nationalisme?

De gebeurtenissen tijdens de verkiezingscampagne en periode na de uitslag tot heden geven voldoende materiaal om te reflecteren op het politiek gebeuren in Suriname.