Partijpolitiek of Dienstbare Politiek?

Waarom moet een parlementariër ook andere nevenfuncties hebben? Kunnen DC’s niet gekozen worden door het volk i.p.v. benoeming door een politieke leider?