Vrijwaringsclausule kasreserve fundamenteel onrecht

De Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) onderhandelt met de Centrale Bank van Suriname (CBvS) over een contract op basis waarvan de US$ 100 miljoen termijndeposito’s die onrechtmatig zijn aangewend, terug worden betaald.