Teleurstellend eerste jaar regering Santokhi-Brunswijk

Vorig jaar 25 mei werden er verkiezingen gehouden. “Geef ons uw vertrouwen en wij geven u een mooi Suriname”, werd er gezegd.

Van Crisis naar Ontwikkeling en Voorspoed stond er als titel op een partijprogramma. “Stem slim” was een veelgehoord credo.

Er werd veel beloofd. “Gestolen” gelden zouden worden teruggehaald. Er zou ingezet worden op openbaarheid van bestuur. De koers zou worden verlaagd. Governmenttake op brandstof zou worden afgeschaft. En er zou fresh capital binnen gehaald worden via onder meer de diaspora. Na een periode van 200 dagen zou men al de eerste vruchten plukken van de keuze voor een andere regering.

Hoe staat Suriname er nu ruim een jaar later bij. Een dag na de verkiezingen was de aankoopkoers voor de US-dollar nog SRD 7,52. Half juli werd de president geïnaugureerd en al snelwerd in september de koers verhoogd naar SRD 14, wat geen devaluatie werd genoemd maar een unificatie. Nog geen maand later werd tijdens een persconferentie op 28 oktober trots melding gemaakt dat de salarissen zonder te lenen konden worden uitbetaald. Dit zou het gevolg zijn van prudent beleid.

Dat de loonkosten bijna gehalveerd waren door de devaluatie is de meer logische reden volgens ons. Ook de “names and faces” trein kwam in die periode goed op gang en is inmiddels op volle snelheid. De zoveelste gebroken verkiezingsbelofte.

Overigens bleek in februari 2021 dat het ‘prudent’ beleid toch nog niet helemaal zijn vruchten afwierp zodat 1 maart 2021 de koers zou gaan zweven maar in werkelijkheid richting SRD 16,30 ging voor de US$. Uiteindelijk is heden ten dage de koers tussen de 20 en 21 SRD voor de US$. De prijzen in de winkel gieren de pan uit. Er zijn wel wat kleine verzachtende maatregelen genomen maar dat is een druppel op een gloeiende plaat. De salarissen gaan nauwelijks omhoog. De prijzen in de winkels dalen niet. De brandstof is inmiddels ook flink gestegen.

De EBS-tarieven gaan omhoog. Later dit jaar ook de tarieven van de SWM en dan is het waarschijnlijk nog niet gedaan. Ook de zorgverzekeringen komen aan de beurt. Rij- en voertuigenbelasting is nog niet van de baan en invoering van BTW is ook nog in behandeling.
Ondertussen mopperen de Oppenheimer obligatiehouders met de opmerking “Suriname is er niet in geslaagd om te goeder trouw te onderhandelen over de voorwaarden van de schuldsanering”.

Maar ook de diaspora roert zich. Surispora schrijft 13 juli j.l. een vernietigend stuk over de huidige regering. Het komt er kortweg op neer dat er te weinig vertrouwen is vanuit de diaspora om te investeren in Suriname. Volgens Surispora is het “Diaspora sprookje uit”. Ook twijfelen ze of het IMF traject gaat slagen. Wij delen die twijfel. Na een jaar regering Santokhi-Brunswijk kunnen we vaststellen dat het volk sterk verarmd is.

De middenklasse is weggevaagd. Tot op de dag van vandaag staat de regering nog in campagne-modus. Wijst naar de vorige regering als enige oorzaak maar het land glijdt af naar onbeschrijfelijke armoede. Een situatie die niet meer te keren lijkt.

De tekorten op de begroting worden afgewenteld op het volk. Er is nauwelijks transparantie over de maatregelen om meer inkomsten te halen uit belastingen op goud en hout. Er is geen enkel zicht op diversificatie van de economie.

Het regent benoemingen op posten die schaamteloos nepotisme mogen worden genoemd. De burger ondertussen komt niet meer uit. Ook de communicatie vanuit de regering laat te wensen over. Persconferenties worden op het laatste moment uitgesteld of starten niet op tijd. Journalisten worden de les gelezen als ze kritische vragen stellen.

Genomen maatregelen worden opeens ingetrokken. Alles dus behalve goed bestuur en transparantie.

A20 ziet na een jaar regering Santokhi-Brunswijk een zwalkende regering die de beloftes niet kan waarmaken. Die internationaal met argusogen wordt bekeken en die het volk steeds verder in de put laat zakken. In het afgelopen jaar heeft A20 de regering alle ruimte gegeven om haar beleid uit te voeren, wij hopen dat de regering tot de conclusie komt dat ze hebben gefaald. Dat ze de dialoog gaan zoeken met partijen buiten hun kring om samen te komen tot een oplossing.

A20 gelooft nog altijd dat een Technisch Kabinet met  the right person on the right place, het model is tot duurzame ontwikkeling van ons geliefd land.

De tijd is aangebroken voor een nieuwe richting om het land en dit volk te herstellen.

Het Kan Anders, Wan Tra Fas De

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print