Tijd voor heling en herstel voor de natie Suriname.

Met deze uitspraak hoopt A20 dat de gelederen in ons land zich zullen sluiten en dat wij  gezamenlijkheid gaan werken aan het verder opbouwen van ons land. De lange duur van dit proces heeft diepe wonden geslagen, maar met de krachtige steun van de Almachtige zullen wij als samenleving aan moeten werken de wonden te helen.

De partij Alternatief 2020  doet een beroep op een ieder in gebed of bezinning, te vragen om rust in de samenleving.  Wij  zullen zeker tesamen met anderen onze bijdrage leveren aan het helings process dat nu volgt.

Het kan anders, wan tra fas` de.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *