Transformatie van afhankelijkheid naar onafhankelijkheid

A20 feliciteert Suriname met deze dag waarop we de afschaffing van de slavernij herdenken; Keti Koti!

Dit is een dag waarop we dankbaar moeten zijn voor de strijd die onze voorouders hebben geleverd, waardoor wij als Surinamers intussen 157 jaren in fysieke vrijheid leven. Tegelijkertijd moeten we op deze dag ook stilstaan bij de vraag wat echte vrijheid betekent en ons daarbij afvragen of wij daadwerkelijk vrij zijn. 

Onze voorouders hebben gestreden voor fysieke vrijheid, maar echte vrijheid zou in ons hart en onze gedachten moeten beginnen als samenleving, waarbij wij niet afhankelijk of gebonden  moeten zijn. Echter ervaren wij als gemeenschap dat vele Surinamers afhankelijk zijn gemaakt van het overheidssysteem, met alle gevolgen van dien. Om te komen tot mentale- en maatschappelijke vrijheid, moet de Surinamer van afhankelijkheid naar onafhankelijkheid worden getransformeerd. Hiervoor moeten wij goed te rade gaan wat ons mensbeeld is en ons afvragen wat de kenmerken van de Surinamer moeten zijn. Moeten wij een gemeenschap blijven die voor grote delen afhankelijk is van het overheidssysteem, of moeten we ons daarvan loskoppelen en transformeren naar een natie die gekenmerkt wordt door productie, voorruitgang en stabiliteit? Hiervoor moeten wij ons eerst afvragen wat wij voor het land kunnen betekenen en welke bijdrage wij persoonlijk kunnen leveren. 

Echter is het niet alleen de gemeenschap die verantwoordelijk is voor de transformatie, maar speelt de Overheid hierin een doorslaggevende rol. Immers zijpelt vrijheid door van top naar bottom, hetgeen betekent dat de regering ervoor zal moeten zorgen dat we financiële-, maatschappelijke en sociale vrijheid moeten kunnen ervaren.  Het teweeg brengen van deze transformatie zal dienstbaar leiderschap vergen, wat moet resulteren in een dienstbare samenleving. Immers dient het belang van Suriname eerst worden gediend en wanneer het goed gaat met Suriname, zal het ook goed gaan met haar inwoners, wat een grote mate van “persoonlijke vrijheid” tot gevolg zal hebben omdat burgers in staat zullen zijn persoonlijke groei te ervaren op mentaal zowel maatschappelijk gebied.

A20 is ervan overtuigd dat wij als samenleving kunnen transformeren van afhankelijkheid naar onafhankelijkheid. Immers hebben onze voorouders enorme offers gebracht voor onze fysieke vrijheid, niet alleen tijdens de slavernij, maar is elke generatie bereid geweest om te offeren voor de toekomstige generatie. Te denken aan ouders die meerdere banen hebben, alleen zodat hun kinderen vandaag een universitaire opleiding etc. kunnen genieten. Onze voorouders hebben het fundament gelegd van het brengen van offers en hebben wij als Sranamangs daardoor een “fighting spirit” in ons. A20 spreekt de hoop uit dat de aanstaande regering bereid zal zijn, om het voorbeeld van onze voorouders hebben gegeven, namelijk het brengen van offers, zal volgen en bereid zal zijn dienstbaarheid te tonen door zichzelf weg te cijferen, in het belang van de vrijheid van niet alleen deze generatie, maar ook de toekomstige.

Wij zijn God dankbaar voor het feit dat wij vredig met elkaar leven in Suriname. Wij Surinamers hebben eerder reeds getoond dat wij in staat zijn om samen veranderingsprocessen op gang te brengen en gelooft A20 daarom dat we gezamenlijk de strijd tegen het fundamenteel onrecht met succes kunnen voeren, om te komen tot daadwerkelijke vrijheid op elk gebied. Het kan anders!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Download Onze Politiek Manifest!