VISIE

Dat alle Surinamers waar dan ook ter wereld en in het bijzonder in Suriname een menswaardig recht van bestaan zullen hebben, als waardige en gezonde burgers van de Republiek Suriname.

MISSIE

Suriname heropbouwen tot een stabiele en groeiende natie op economisch- maatschappelijk- en sociaal niveau, waarin respect, normen en waarden voor elke Surinamer geïncorporeerd zijn.

WAAROM ALTERNATIEF 2020

Dat alle Surinamers waar dan ook ter wereld en in het bijzonder in Suriname een menswaardig recht van bestaan zullen hebben, als waardige en gezonde burgers van de Republiek Suriname.

Het is gebleken dat tot nu toe, elke partij of combinatie die regeermacht verwierf in dezelfde voetsporen van de voorgangers is getreden.

Geen van de partijen of combinaties die regeermacht verwierven voldeed, in voldoende mate, aan redelijke verwachtingen van grote delen van de bevolking.

A20 wil deze leegte opvullen door een alternatief te bieden aan de kiezers om hun democratisch recht uit te kunnen oefenen en om samen te werken aan een beter Suriname.

De partij heeft een andere zienswijze op zaken en wil/zal het vertrouwen van de kiezer niet beschamen.

Er zal een andere wijze van politiekvoering worden gepresenteerd waarin het belang van Suriname en van alle ingezeten burgers centraal zal worden gesteld.

Het tijdperk van persoonlijk belang en partijbelang moet voorbij zijn.

Samenvattend komen de principes van A20 op het bestrijden van alle onrecht en onrechtvaardigheid in Suriname, herstel van recht en van normen en waarden, integriteit te allen tijde gebaseerd op christelijke waarden en normen.