1. Basisuitgangspunten

Dienstbaarheid en gerechtigheid moeten worden aangemerkt als de twee centrale noties van onze politiekvoering.

Dienstbaarheid slaat op een houding, een bereidheid, een wil om er te zijn voor anderen.

Gerechtigheid gaat over datgene wat overheden te doen staat wanneer zij dienstbaar zijn aan de Allerhoogste en aan de mens.

Dienstbaarheid laat zich gemakkelijk koppelen aan onze verantwoordelijkheid als burgers.

Gerechtigheid laat zich verbinden met de taak van overheden.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

A20 SOCIAL MEDIA

nl_NLNL