8. Buitenlands beleid

De buitenlandse oriëntatie van Suriname is de afgelopen 10 jaar vooral gericht geweest op China, Rusland, Cuba, Venezuela, diverse Afrikaanse landen, en de Caricom/het Caraïbisch gebied.

Tegenover Europa i.h.b. Nederland en de Verenigde Staten was Suriname terughoudend. A20 is er een voorstander van om de relaties met alle landen, dus ook Nederland en de rest van Europa alsook de Verenigde Staten van Amerika gezond te houden. A20 zal de bestaande diplomatieke relaties aan een evaluatie onderwerpen en afhankelijk van de resultaten bepaalde relaties versterken.

Het buitenlands beleid dient afgestemd te zijn op onze nationale behoeften geënt op een veilige, rechtvaardige en evenwichtige samenleving. Het buitenlands beleid dient gericht te zijn op brede vriendschappelijke betrekkingen met alle landen, waarbij het Surinaamse belang een grote drijfveer is. Deze relaties zullen vrij dienen te zijn van tensie. We moeten uitgaan van vreedzame co-existenties, objectiviteit, respect voor internationaal aanvaarde regels en voor elkaars soevereiniteit, geen inmenging in elkaars binnenlandse zaken en wederzijds voordeel.

Wij zijn voorstander van dialoog. Bij welk conflict ook zal dialoog de boventoon voeren.

Wij zijn voorstander voor het aangaan van allianties die gericht zijn op het bieden van garanties voor veiligheid, rust en ontwikkeling. Het aangaan van allianties kan ervoor zorgen dat de internationale positie van het land wordt versterkt. Elke afgesloten overeenkomst met partners dient gerespecteerd en geëffectueerd te worden. Elke overeenkomst moet geplaatst worden binnen onze nationale aspiraties. Het beleid zal proactief dienen te zijn en niet alleen reagerend op externe initiatieven.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken als aangewezen beleidsvoerend orgaan, dient adequaat te worden bemenst met hoge mate van professionaliteit. De buitenposten dienen dan ook uitgerust te zijn met diplomaten met hoge kwalificaties. Het buitenlands beleid zal in hogere mate moeten bijdragen tot de nationale ontwikkeling.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

A20 SOCIAL MEDIA

nl_NLNL