5.1 dienstbaar leiderschap

5.1 Dienstbaar leiderschap:

Dienstbaar leiderschap & transformationeel leiderschap ligt aan de basis van A20.

Onder dienstbaar leiderschap verstaan wij leiderschap dat gestoeld is op christelijke waarden en normen, waarbij onbaatzuchtigheid, liefde en respect voor alle mensen de leidraad zijn. Het is een vorm van leiderschap waarbij de leider in de eerste plaats dienaar is en geen zelfdienaar. Het is geen leiderschapsmodel gebaseerd op power, maar op service.

Het servicemodel zoekt het antwoord op problemen in het overstijgen van de tegenstellingen, terwijl het power model drijft op het principe van verdeel en heers. We kijken niet naar wat mensen scheidt, maar naar wat ons bindt. Een dienend leider houdt van mensen. De missie van de dienende leider is het vaststellen van de behoeften van de ander en de voorwaarden creëren zodat er in die behoefte kan worden voorzien.

Leiders van A20 zijn in hun communicatie en in hun politieke doelen primair gericht op de medemens. Belangrijk uitgangspunt bij dienen is dat de leider niet op aarde is om zichzelf maar een ander te dienen. Het is gebaseerd is op visie, invloed, geloofwaardigheid, wederzijds vertrouwen en dienstbaarheid. Dienende leiders doen er alles aan om het beste uit de mens te halen. Zij geloven in de intrinsieke waarde van mensen, die meer is dan het concrete werk dat ze verrichten. Vandaar dat de dienende leider zeer betrokken is bij en zich verantwoordelijk voelt voor de persoonlijke en professionele groei van ieder individu in zijn of haar organisatie.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

A20 SOCIAL MEDIA

nl_NLNL