6.2 Dienstbare samenleving

6.2 Dienstbare samenleving

Leven in een leefbare samenleving is een wens van ieder mens. Een overheid heeft maar een beperkte speelruimte. Haar domein is het publieke domein. Voor het overige moet zij zo veel mogelijk leefruimte scheppen uit respect voor mensen die in eigen kring op eigen manier verantwoordelijkheid dragen. Zij wordt daarbij tevens geleid door het inzicht dat voor het welzijn van een samenleving van vitaal belang is wat er in die verscheidenheid van samenlevingsverbanden gebeurt.

Bij een dienstbare samenleving gaat het om sociale betrokkenheid en sociale controle. De handelingen van de burger zelf zijn hierbij de belangrijkste factor. Niet de regering, niet het ambtenarenapparaat, niet de politie, niet de criminaliteit maar de  mens zelf is hierbij de belangrijkste speler die een samenleving goed leefbaar maakt. A20 zal zich inzetten zodat de mentaliteit van de burger kan veranderen op zodanige wijze dat de mens meer liefde en respect heeft voor elkaar. A20 wenst in Suriname normen, waarden en fatsoen te herintroduceren. Dit moet beginnen bij de jeugd en op school in het onderwijs.

Voorts moeten de nationale- en politieke leiders hierin het goede voorbeeld geven. Leiders die openlijk een slecht voorbeeld geven moeten gecorrigeerd worden.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

A20 SOCIAL MEDIA

nl_NLNL