6.3 Economische oriëntatie

6.3 Economische oriëntatie

Teneinde duurzame ontwikkeling te realiseren, is een gezonde economie van eminent belang. Suriname heeft diverse natuurlijke hulpbronnen, zoals goud, olie, bauxiet, tropisch regenwoud, water en vruchtbare grond. Er zijn dus afdoende groeiperspectieven. A20 wil de potentie die Suriname heeft maximaliseren door op duurzame wijze de natuurlijke hulpbronnen te exploiteren.

Daarnaast acht A20 het van groot belang dat aan het bedrijfsleven, waaronder ook het Midden en Klein Bedrijf (MKB), de ondersteuning en incentives worden gegeven die noodzakelijk zijn voor het op gang brengen van een goede productiesector. De lokale productie zal ten alle tijde worden gestimuleerd, om zodoende de import te minimaliseren.

De staatsinkomsten dienen te worden vergroot door het formuleren van korte-, midden- en lange termijnbeleid en de uitgaven dienen zoveel als mogelijk te worden geminimaliseerd. Suriname dient volgens A20 op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden die er wel zijn, maar pas benut kunnen worden met juist regeringsbeleid, geruggesteund door een juiste wetgevende macht, welke nodig is om nieuwe ontwikkelingen te kunnen brengen.

Deze nieuwe economische mogelijkheden zijn niet beperkt tot de natuur-technische en de technische productiesector, maar strekt verder tot in de handel, nieuwe hightechindustrieën en dienstverlening behoren tot de mogelijkheden voor Suriname. Er zijn binnen en buiten Suriname ondernemers die goede plannen gereed hebben, maar in voorgaande jaren niet de kans gekregen hebben hun ideeën waar te maken.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

A20 SOCIAL MEDIA

nl_NLNL