6.5 Financiën

6.5 Financiën

Financiën zijn heel erg belangrijk voor de ontwikkeling van een land. Wij van A20 willen ons daarom met alle actoren sterk maken voor een stabiele economie, waarbij wij over de nodige financiën beschikken om ontwikkeling te brengen in ons geliefd Suriname. Ook zijn wij van mening dat de breedste schouders de zwaarste lasten dienen te dragen.

Hiermee geven wij aan dat wij voorstander zijn van hervorming van het huidige belastingstelsel. De hervorming dient doelgericht te zijn en zal de welvaartsverdeling ten goede dienen te komen, in het kader van recht en rechtvaardigheid en kansen bieden aan elke burger/ingezetene, waar dan ook in Suriname.

De hervorming zal ook ten goede moeten komen aan de stimulering van een gebalanceerde regionale ontwikkeling. Wij vinden dat er zeer prudent moet worden omgegaan met staatsfinanciën. Bij financiële uitgaven zullen die gericht moeten zijn op stimulering van de ontwikkeling van het land in al haar geledingen en in alle facetten. Er zal steeds gewerkt dienen te worden aan evenwichtige begrotingen, zoveel als mogelijk gefinancierd uit eigen middelen.

Leningen dienen zoveel mogelijk slechts besteed te worden aan activiteiten gericht op productie facilitering en verhoging van ondernemerschap, innovatie en werkgelegenheid.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

A20 SOCIAL MEDIA

nl_NLNL