7. Mensbeeld

De visie heeft ook te maken met het mensbeeld. Een mensbeeld is de opvatting over de vraag: wie of wat is de mens; hoe zou de mens eruit moeten zien? A20 gaat uit van een holistische mensvisie; een complete mensvisie. De mens heeft een hoofd, hart, lichaam en spirit. Al deze 4 dimensies moeten ontwikkeld worden. Het hoofd heeft als ontwikkelingsgebied rationele intelligentie, het hart heeft emotionele intelligentie, spirit heeft spirituele intelligentie en lichaam fysiek intelligentie.

De mens streeft er niet alleen naar om zijn fysiologische behoeften te bevredigen d.m.v. eten en drinken, onderdak, veiligheid, maar ook behoeften om zich verder te ontplooien, zelfverwerkelijking, zijn eigen mening te kunnen uiten, zich onafhankelijk, zelfstandig,
gewaardeerd en gerespecteerd voelen als burger. Onderwijsgevenden moeten zoveel mogelijk werken volgens de principes van een teacher leader.

De teacher leader ontwikkelt de leider in de leerling, de student of de lerende, pro-activiteit, onafhankelijkheid, ondernemerschap, doelrealisatie, samenwerken, teamwork, kritische instelling, waardeoriëntatie, persoonlijke groei, authenticiteit, leiderschap, continu leren worden gestimuleerd. Persoonlijkheidsontwikkeling is belangrijk in de onderwijsvisie van A20.

Wij zijn de mening toegedaan dat succes meer te vinden is in een levenshouding dan in status, prestatie of vaardigheden. Om leerlingen voor te bereiden op hun toekomst is het belangrijk dat zij 21-eeuwse vaardigheden ontwikkelen (life skills). Deze vaardigheden helpen leerlingen regie te nemen in hun persoonlijke ontwikkeling.

Voor optimale ontwikkeling van een land is goed onderwijs noodzakelijk, zodat de burgers niet alleen de mogelijkheden die de natie biedt kunnen benutten, maar iedereen een bijdrage kan leveren aan de opbouw van het land. Het onderwijssysteem moet voldoen aan internationale standaarden en alle Surinamers moeten onderwijs kunnen genieten. De kwaliteit dient te worden gewaarborgd op alle niveaus, zodat een goede basis ten grondslag ligt van de totale onderwijsstructuur; accreditatie van alle onderwijsinstanties speelt hierbij een centrale rol.

Op die manier zal uiteindelijk Academisch Onderwijs leiden tot kwalitatief goed Toegepast Onderzoek, dat direct economisch en maatschappelijk voordeel voor het land teweeg zal brengen; bijvoorbeeld middels toepassing in de lokale productie industrie en door economisch voordeel van “Technology Licensing”.

Simultaan zal met name het Universitair gebeuren leiden tot een verruiming van kennis en ontwikkeling om de onderwijsstructuur te voeden middels “Onderzoek Gestuurd Onderwijs”. Dit zal uiteindelijk leiden tot een steeds beter ontwikkelde bevolking die het land op deskundige manier zal leiden tot exponentieel duurzame groei.

De systematische toename in deskundigheid zal volgens A20, vervolgens op het bestuurlijk vlak een exponentiële ontwikkeling van het land mogelijk maken.

7.1 Veiligheid

De handhaving van de nationale veiligheid is van groot belang voor een goed geordende en welvarende natie. Wij onderscheiden hierbij, behalve de algehele bescherming van het grondgebied en haar burgers, onder andere, druggerelateerde criminaliteit, grensoverschrijdende criminaliteit, huiselijk geweld en meer. De handhaving van een optimale veiligheid vraagt dus een geïntegreerde benadering en aanpak die door A20 zal worden gehanteerd.

7.2 Gezondheid

Een gezond volk is voor de ontwikkeling van Suriname cruciaal en A20 is daarom van mening dat de gezondheidssector optimaal moet kunnen voldoen aan de behoefte van de burger. Gezondheidszorg moet niet alleen betaalbaar, maar ook toegankelijk zijn voor iedereen.

De gezondheidssector dient een transformatie te ondergaan, waarbij steeds minder symptoom bestrijdend en steeds meer preventief gewerkt wordt. Daadwerkelijke duurzame gezondheid vergt een holistische benadering waarbij de burgers worden onderricht in een gezonde levensstijl, waarbij onthouding van ongezonde praktijken, een actieve niet sedimentaire levensstijl, gebed, meditatie en relaxatie, gezonde uitgebalanceerde voeding en een leven in een gezond milieu worden nageleefd.

De faciliteiten en zorg moeten voldoen aan internationale standaarden en goed bereikbaar zijn voor alle Surinamers. Aangezien belangrijke delen van onze bevolking in district en binnenland wonen, kan het systeem van verspreide gezondheidscentra waar een integraal pakket aan diensten wordt aangeboden, goed werken. Deze moet worden uitgebreid met een volledige bezetting door minimaal HBO opgeleide Gezondheidszorg Assistenten (GZA) die “around the clock” ter plekke beschikbaar zijn, toegang hebben tot Elektronisch Patiënten Dossiers en “Tele-Medicine”.

Simultaan moet nauwe communicatie met een team van artsen en specialisten beschikbaar blijven; moderne technologie biedt de mogelijkheid voor effectieve communicatie met specialisten, ook op afstand. De potentie van “Integrative Medicine”, een samenwerking tussen de Allopathie en de Naturopathie alsook een integratie met “Traditionele Medische Systemen” moet niet onderschat worden. Tezamen met preventieve geneeskunde, wil A20 hiermee ons gezondheidssysteem en het welzijn van alle Surinamers optimaliseren.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

A20 SOCIAL MEDIA

nl_NLNL