9.1 Milieu

9.1 Milieu

Een gezond milieu vormt de basis voor een gezond land met gezonde inwoners, gezonde flora en fauna, rijke biodiversiteit en harmonieuze ecosystemen. Suriname is het groenste land ter wereld met 93% bosbedekking; A20 wenst dit zo te houden!

Suriname is een land met rijke hoeveelheden schoon zoet water, een unicum in de hedendaagse wereld en een cruciale randvoorwaarde voor haast alle leven. We moeten ons daarom bewust zijn van wat de potenties van onze natuur zijn. Suriname heeft planten en dieren (flora en fauna) die elders in de wereld aan het uitsterven zijn; dit kan ons voordeel opleveren. We moeten ons gezegend land op een verantwoordelijke, duurzame manier beheren.

Het milieu houdt niet alleen in, de lucht, het water en de bodem; dit is slechts het macro milieu. Het micromilieu is de omgevingsinteractie met het leven op cellulair, biochemisch, en moleculairgenetisch niveau. In het macro-milieu komen er namelijk micro-organismen, nano-particles, moleculen, trillingen en golven en overige invloeden voor die het leven beïnvloeden.

Deze invloeden kunnen de gezondheid positief of negatief beïnvloeden. De milieuwetenschap houdt zich bezig met onderzoek naar de factoren in het macromilieu en de invloeden op het micromilieu; het in standhouden van een gezond milieu, het duurzaam ontwikkelen van natuurlijke hulpbronnen in het milieu en met het herstellen van een verontreinigd milieu. Negatieve invloeden kunnen leiden tot verstoring en vergiftiging, terwijl positieve invloeden bijvoorbeeld kunnen leiden tot instandhouding van gezondheid of zelfs het herstel hiervan.

Er moet daarom met zorg en op deskundige wijze met onze natuurlijke rijkdommen worden omgegaan. Ontwikkeling van het land moet duurzaam zijn en mag niet ten koste gaan van ons rijkste schat, ons milieu!

A20 staat voor een ideaal evenwicht tussen duurzame economische ontwikkeling, een gezond milieu en natuurbehoud. Er moet in het beleid een gezonde weldoordachte balans zijn tussen exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen en natuurbehoud, terwijl gebieden moeten worden bestemd en gereserveerd op basis van hun geschiktheid en een integraal ordeningsplan.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

A20 SOCIAL MEDIA

nl_NLNL