6.6 Ondernemerschap innovatie en werkgelegenheid

6.6 Ondernemerschap innovatie en werkgelegenheid

Het stimuleren van zelfredzaamheid kan innovatieve ondernemingen creëren en duurzame ontwikkeling bevorderen. Een eis van duurzame ontwikkeling is dat “bepaalde groepen niet achtergelaten worden” of dat het milieu niet genegeerd wordt in het ontwikkelingsproces.

Duurzame ontwikkeling vraagt dat Suriname in zijn ontwikkelingsstrategie de principes van samenwerking, solidariteit en eerlijkheid inbouwt. In het ontwikkelingsproces dient een grotere rol toegekend te worden aan de lokale private sector.

Het beleid dat het ondernemerschap moet bevorderen, zal dan ook per doelgroep ‘geconceptualiseerd’ en uitgewerkt worden. Dit leidend principe karakteriseert de nieuwe oriëntatie bij het bevorderen van ondernemerschap. In plaats van te pogen ‘de ondernemer in het algemeen’ te ondersteunen, zal in de nieuwe oriëntatie het empirisch onderbouwde beleid voor concrete categorieën van ondernemers en ondernemingen ontwikkeld worden. Uitgaande van aangetoonde sterkten en kansen, zullen op maat gesneden beleids- en actieprogramma’s ontwikkeld worden voor specifieke ondernemers.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

A20 SOCIAL MEDIA

nl_NLNL