6.7 Onderwijs

6.7 Onderwijs

De kern van het onderwijs wordt gevormd door de pedagogische opdracht van de school: Waartoe willen wij kinderen opvoeden? Als het goed is, willen alle betrokkenen binnen de school de kinderen optimaal begeleiden bij het ontwikkelen tot een sociale, zelfstandige volwassene. Dit komt tot uiting in alle facetten van het onderwijs. Het is vanzelfsprekend dat de ouders als natuurlijke opvoeders het eerst verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kind.

Maar daarnaast draagt de school voor een belangrijk deel bij aan de ontwikkeling tot persoonlijkheid. Kinderen worden op school voorbereid om als burger deel te nemen aan de maatschappij.

A20 heeft een duidelijke visie op de mens. We gaan ervan uit dat er in ieder mens een leider schuil gaat. Kinderen, pubers, volwassenen hebben allemaal een “spirit of leadership”.

Deze “leadership spirit” is gebaseerd op een bepaalde visie op de mens.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

A20 SOCIAL MEDIA

nl_NLNL