10. Sociale evenwichtigheid

Goede economische ontwikkelingen en voortschrijdende technologische ontwikkelingen moeten samengaan met sociale ontwikkelingen. De baten moeten eerlijk verdeeld worden.

Er zijn landen in de wereld te noemen waar goede hardwerkende regeringen grote economische en financiële ontwikkelingen teweeg hebben gebracht, maar toch door de bevolking zijn weggestemd bij verkiezingen omdat de “grote massa” weinig of niets heeft gemerkt van de verworven financieel economische voordelen. A20 wil de sterke- en verbeterpunten van onze samenleving blootleggen.

De afgelopen regeerperioden is er een duidelijke trend waar te nemen, waarbij de zittende regeringen zijn weggestemd vanwege het beleid dat niet beantwoord heeft naar de verwachting van de samenleving. Wat verwacht men van de regering? Het volk rekent af met disbalans en instabiliteit op monetair, sociaal – en economisch gebied. Als Suriname streeft naar een evenwichtige samenleving zal het volk stabiliteit moeten ervaren op sociaal- maatschappelijk en economisch gebied met een stabiel monetair systeem. A20 propageert Balans!!

De sociaaleconomische balans zal niet werken zonder inachtneming van ontwikkelingsvraagstukken. Milieu-, sociaal- en economische ontwikkelingen gaan hand in hand om duurzame ontwikkeling teweeg te brengen.

Een A20 regering zal maatregelen treffen zoals; overheidsuitgaven saneren, productiviteit bevorderen, werkgelegenheid bevorderen, de koopkracht verhogen en rechtvaardige fiscaliteit
uitoefenen.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van aspecten waarbij het economische- en sociale aspect in evenwicht moeten blijven:

Economische ontwikkeling

Monetaire stabiliteit

Economische vooruitgang voor land en volk

Creëren van Economische
zones

Private sector ontwikkeling

Buitenlandse investeerders
aantrekken

Duurzaam ondernemerschap

Terugdringen van armoede

Zelfredzaamheid

Werkgelegenheid

Sociale ontwikkeling

Huisvesting

Veiligheid

Duidelijke visie met het volk uitwerken

Gedegen economisch – sociaal en milieu evenwicht

Beleid formuleren voor ontwikkeling

Wet – en regelgeving voor orde handhaving

Naleving en controle

Gezondheidszorg

Stimuleren van bevolkingsgroei, training en awareness

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

A20 SOCIAL MEDIA

nl_NLNL