2. Strijden tegen fundamenteel onrecht

Definitie fundamenteel onrecht: het vertrappen van wet- en regelgeving en de regels van moraal, die aan de basis zijn van onze samenleving.

Wat is gerechtigheid: Dat is het recht dat in zichzelf goed en rechtvaardig is.

Volgens Aristoteles heeft gerechtigheid altijd te maken met evenredigheid en billijke gelijkheid. ‘Ieder het zijne’, dat ook in het Romeins recht een belangrijk principe werd, was hierbij de norm. Vandaar dat Vrouwe Justitia de weegschaal in handen heeft.

Gerechtigheid slaat op de goede orde die God voor de samenleving heeft bedoeld. Gerechtigheid gaat over het herstel van die goede orde. Gerechtigheid wijst dus de weg naar een leven in verbondenheid met de waarden die we kennen in het Christelijk geloof. Waarden zoals rechtvaardigheid, eerlijkheid,  gelijkwaardigheid.

A20 gelooft dat rechtvaardigheid een natie verheft. Echter heeft de afgelopen decennia veel onrecht plaatsgevonden in ons land en neemt dit onrecht helaas steeds ergere vormen aan. Het onrecht is zodanig diepgeworteld in verschillende lagen en sectoren binnen de samenleving, dat thans gesproken kan worden van fundamenteel onrecht.

Eén van de oorzaken hiervan is dat opeenvolgende regeringen niet daadkrachtig genoeg tegen dit fenomeen hebben opgetreden, waardoor het onrecht systematisch is geïnfiltreerd en geïnstitutionaliseerd in de gemeenschap. Hierdoor kan het proces van herstel van ons geliefd Suriname niet op effectieve wijze plaatsvinden.

We moeten niet langer blijven toezien dat ons mooi Suriname verder achteruitgaat. A20 strijdt daarom niet tegen partijen of personen, maar tegen het fundamentele onrecht dat er heerst in Suriname om zodoende Suriname tot hogere ontwikkeling te brengen. A20 zal altijd tegen onrechtvaardigheid strijden om zodoende de natie te doen verheffen.

De natie is gestoeld op instituten die cruciaal zijn voor de ontwikkeling van elke natie. Echter zijn de instituten in de loop der jaren structureel gedestabiliseerd, uitgehold of kapot gemaakt. Suriname zal pas kunnen groeien wanneer de instituten wederom gestabiliseerd en versterkt worden. Een groot deel van de bestrijding van fundamenteel onrecht zal plaats moeten vinden middels wetgeving en deugdelijke handhaving daarvan.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

A20 SOCIAL MEDIA

nl_NLNL