4. suriname eerst!

Met ”Suriname eerst” wordt bedoeld dat voor A20, Suriname altijd op de eerste plaats staat. Dit betekent allereerst inzet voor een dienstbare samenleving, dat wil zeggen een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien, op elkaar betrokken zijn, waarin niet het recht van de sterkste geldt. Het betekent ook dat bij de ontwikkeling van ons land de mens, de dieren, de bossen, de wateren en het gehele milieu centraal moeten staan.

De focus is de ontwikkeling van Suriname, waardoor elk ander belang ondergeschikt is aan het belang van de natie. Vanuit een nationale gedachte of visie wordt het beleid gemaakt en uitgevoerd.

Bij de exploitatie van onze hulpbronnen dienen onze nationale belangen prioriteit te genieten boven belangen van andere landen en of multinationals, hetgeen geenszins inhoudt dat wij geen zaken zullen doen met multinationals. In de afgelopen jaren is namelijk gebleken dat Surinaamse belangen ondergeschikt zijn gemaakt aan buitenlandse belangen. Het is daarom volgens A20 belangrijk dat er zoveel als mogelijk een inventaris gemaakt wordt van alle resterende natuurlijke hulpbronnen, waarna er een structureel meerjaren- ontwikkelings- en exploitatieplan hieraan gekoppeld wordt.

Bij het aangaan van bilaterale overeenkomsten, het sluiten van verdragen en iedere andere vorm van onderhandeling of samenwerking tussen Suriname en andere mogendheden dient het Surinaamse belang even zwaar te wegen als het belang van de tegenpartij. Op deze wijze zal Suriname uitgroeien tot een volwaardige internationale partner op elk gebied, die niet onder doet voor de ander.

Binnen de “Suriname eerst” gedachte vallen ook onze mensen in diaspora. Deze groep Surinamers is volgens A20 een “oase van deskundigheid”, waarvan elke regering van Suriname nuttig gebruik dient te maken. A20 wil daarom mogelijkheden bekijken om deze mensen probleemloos een legale status in Suriname te laten verkrijgen om voor langere perioden hier te kunnen vertoeven, of namens Suriname op te treden lokaal als internationaal, zodat zij ook kunnen bijdragen aan de opbouw van ons geliefd Suriname.

Suriname heeft de potentie om voldoende inkomsten te kunnen genereren om de lokale lasten te kunnen dragen en een sterke economie te hebben. Samen zijn wij sterk: wij geloven in de kracht van dingen samendoen.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

A20 SOCIAL MEDIA

nl_NLNL