11. Tenslotte

A20 is een organisatie die politiek gebruikt als middel om Suriname duurzaam te doen ontwikkelen, waarbij er sprake is van consequente economische groei.

A20 is gestoeld op christelijke waarden en normen die tevens als universele normen gelden, waaronder begrepen rechtvaardigheid, transparantie, eerlijkheid en het dienen van het land boven het dienen van het eigen of partij belang.

A20 is daarom een politiek huis voor alle rechtgeaarde Surinamers ongeacht ras, geloofsovertuiging of cultuur. Waar A20 op geconcentreerd is, is de groei en ontwikkeling van ons mooi en geliefd land Suriname.

Het kan anders – Wan tra fas’ de !

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

A20 SOCIAL MEDIA

nl_NLNL