Voor wie en waarvoor zitten de DNA leden in de DNA?

De kwestie rond de zaak van de besteding van de $100 miljoen is onlangs in de DNA behandelt en de motie van wantrouwen die is ingediend tegen de Minister van Financiën is niet aangenomen na stemming van 26 stemmen tegen en 15 stemmen vóór. Reken maar uit: dit zijn bij elkaar 41 stemmen. Waar was de rest? Waar waren de overige 10 leden?

Dit zet vraagtekens bij zo een belangrijke zaak. “Zijn er nog steeds DNA leden die het niet belangrijk vinden om aanwezig te zijn tijdens de behandeling van zulke cruciale onderwerpen?

Zitten ze daar wel om het belang van het land en het volk te dienen ? Was de uitkomst van deze motie van wantrouwen niet geheel anders geweest als het Parlement voltallig aanwezig was en zijn stem had laten gelden?

Het parlement bestaat uit 51 leden dan verwacht je als burger op zijn minst een uitslag van 26-25 stemmen. Dat moet voor de burger een indicatie zijn dat er tenminste voor zijn belangen en die van het land wordt opgekomen.

De komende verkiezingen moeten de burgers afrekenen met dit soort individuen en partijen die het niet nauw nemen met het belang van de burger en het land.

Men kan klagen over de huidige zittende regering maar zij zijn wel in de Assemblee vertegenwoordigt als het moet.

Wil men wel terug naar de oude politiek of moet er niet gewoon iets nieuws, fris komen? Mensen die echt willen gaan voor land en volk en integer zijn.

A20. Wan Tra Fas de!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print