5.2 mensvisie

5.2 Mensvisie

De mensvisie die hoort bij dienend leiderschap is de z.g.. complete mensvisie, die uitgaat van vier dimensies te weten: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. De mate waarop een natie zich ontwikkeld is voornamelijk het resultaat van de leiders die daaraan richting geven. Bij A20 staat dienend leiderschap centraal. Het gaat erom wat wij als rechtgeaarde Surinamers voor ons land kunnen betekenen en welke bijdrage wij willen leveren aan de ontwikkeling en opbouw van Suriname en niet andersom. De leiders die A20 vertegenwoordigen zullen hierdoor de natie voorop stellen.

A20 zal zich beijveren om de honoraria van regeringsfunctionarissen en parlementariërs in overeenstemming te brengen met hetgeen op basis van de economie gerechtvaardigd is. De afgelopen jaren hebben deze honoraria alsook de emolumenten en privileges die daarbij horen een onevenwichtige ontwikkeling meegemaakt t.o.v. de economische omstandigheden van de rest van de bevolking.

A20 gaat voor een technisch kabinet waarbij samenwerking met anderen mogelijk is. Het technisch kabinet houdt in dat functies zullen worden toegekend aan diegenen die daartoe deskundig zijn, ongeacht hun politieke achtergrond, ras, cultuur en geloofsovertuiging, zulks volgens het principe ‘”the right person on the right place”, uiteraard binnen de perken van integriteit.

De selectie van kandidaten voor de functie zal op basis van een functie- en competentieprofiel geschieden. De politiek verantwoordelijken zullen hierbij geassisteerd worden door professionals op het gebied van werving en selectie. A20 kan met iedereen die meegaat met dit standpunt samenwerken. A20 wenst af te rekenen met het plaatsen van politieke personen in functies om louter politieke redenen. Indien personen niet over de juiste kennis en ervaring beschikken mogen zij niet in aanmerking komen om dergelijke functies te bekleden.

Het gaat om deskundigheid en integriteit!

A20 is voorts geen voorstander van het plaatsen van omstreden personen in vooraanstaande functies, in het bijzonder als deze kandidaten een strafblad hebben. A 20 is voorstander van continue scholing, coaching en begeleiding van functionarissen in hoge posities.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

A20 SOCIAL MEDIA

nl_NLNL