Waar waren de overige 7 leden?

De wet Burgelijke Uitzonderingstoestand is op vrijdag 7 augustus jl. met 43 algemene stemmen aangenomen.

Voor de burger die dit misschien niet begrijpt, betekent dit eenvoudig gezegd dat alle 43 aanwezige DNA leden voor de wet hebben gestemd.

Ons parlement telt 51 leden minus 1 (André Misiekaba die onlangs uit de DNA is gestapt) dus nu 50.
Nu rijst bij mij de vraag: Waar waren de overige 7 leden?

De verkiezingen zijn achter de rug en het volk heeft bepaald dat 51 leden haar de komende 5 jaren mogen vertegenwoordigen.

Dan is het respectloos dat er nu reeds DNA-leden zijn die het kennelijk niet belangrijk vinden om aanwezig te zijn tijdens de behandeling van zo een belangrijke wet.

DNA leden, als wij lezen algehele stemmen wil het volk het cijfer 51 (in dit geval minus 1) zien en geen 43. Mits er een zwaarwichtige reden is voor uw afwezigheid.

U bent gewaarschuwd. Het volk heeft gesproken en zal de komende 5 jaren op u letten.
Doet u niet wat het volk vraagt dan wordt er in 2025 met u afgerekend (zie hoeveel er na de verkiezingen van 2020 niet in het College teruggekeerd zijn)

Wan Tra Fas de!
Jerrel Reyme

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Download Onze Politiek Manifest!