Wie het kruis heeft zegent zichzelf.

Als een buitenparlementaire partij die zich inzet voor transparantie, verantwoordelijkheid en rechtvaardigheid, vinden we het onze plicht om kritisch te kijken naar dit controversiële besluit en de gevolgen ervan voor onze natie.

Het is niet te ontkennen dat Suriname een uitdagende economische periode doormaakt, waarin de bevolking wordt geconfronteerd met toenemende prijsstijgingen, werkloosheid en een afnemende koopkracht. Terwijl de regering met harde hand bezuinigingsmaatregelen heeft doorgevoerd en de subsidies heeft afgebouwd om financiële stabiliteit na te streven, is het opmerkelijk en verontrustend dat ze tegelijkertijd zichzelf een vorstelijke loonsverhoging heeft toegekend.

Bovendien is het belangrijk om op te merken dat regeringsleden naast hun inkomen ook al diverse toelages ontvangen die normale ambtenaren niet krijgen. Dit verhoogt het verschil in beloning tussen de regeringsleden en degenen die zij dienen. In het licht hiervan vinden wij, vanuit A20, dat een loonsverhoging van 50% buitensporig hoog is en een onaanvaardbare kloof creëert tussen de regering en het volk.

De onderhandelingen met de vakbonden, waaronder de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS), zijn gepresenteerd als een moeilijk en pijnlijk proces waarin er “weinig financiële ruimte” was voor de voorgestelde eenmalige uitkering van SRD 10.000 voor ambtenaren en leerkrachten. Desalniettemin is het teleurstellend dat de regering nu de tegenovergestelde koers vaart door zichzelf deze 50% loonsverhoging toe te kennen.

A20 is van mening dat deze beslissing getuigt van een gebrek aan empathie en respect voor de bevolking. Terwijl velen moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, lijkt het erop dat de regering zichzelf heeft geplaatst boven de belangen van het volk dat ze zouden moeten dienen. Dit schept een alarmerend beeld van politieke zelfverrijking en een gebrek aan solidariteit met de burgers die dagelijks de zware last van economische ontberingen dragen.

Bovendien roept het gebrek aan transparantie rondom deze loonsverhoging serieuze vragen op over de integriteit van de regering. Het is van cruciaal belang dat overheidsbeslissingen duidelijk en eerlijk worden gecommuniceerd, zodat het vertrouwen van het volk in het leiderschap en de democratische processen behouden blijft.

A20 roept de regering op om haar prioriteiten te heroverwegen en de belangen van het volk voorop te stellen. In plaats van een exorbitante loonsverhoging voor zichzelf, zou de regering moeten streven naar maatregelen die de algehele economische stabiliteit bevorderen en de koopkracht van de burgers verbeteren. Dit omvat het aanpakken van de stijgende prijzen, het creëren van banen en het ondersteunen van degenen die het meest kwetsbaar zijn in onze samenleving.

A20 blijft vastberaden in haar streven naar een eerlijke, rechtvaardige en verantwoordelijke regering die opkomt voor de belangen van alle Surinamers. We zullen de ontwikkelingen kritisch blijven volgen en ons inzetten voor een betere toekomst waarin het volk centraal staat en waarin politieke zelfverrijking geen plaats heeft.

Wan Tra Fas de, Het kan anders, Het Moet Anders

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *