Alternatief 2020 (A-20) heeft als nieuwkomer een relatief goede beurt gemaakt bij de verkiezingen. Tot en met maandag had zij volgens de voorlopige resultaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken 4.488 stemmen.

Daarmee laat de partij PRO (1.575) en Strei! (690), die er ook pas bij zijn ver achter zich, maar ook bestaande politieke organisaties zoals SPA (927), DA’91 (665) en DOE (2.369). “Natuurlijk hadden we zoveel stemmen verwacht. Wij hadden een duidelijke boodschap die anders was dan alle andere”, zegt Steven Reyme, voorganger en voorzitter van A-20 tegen de Ware Tijd. De partij heeft tijdens de campagne gepleit voor een technisch kabinet om Suriname te halen uit de situatie waarin het nu verkeert.

Reyme denkt dat de politieke organisatie in staat is geweest om veel kiezers hiervan te overtuigen. Hoewel hij niet ontevreden is met het tot nu toe behaalde aantal stemmen, had de A-20-voorzitter toch gehoopt op “ten minste één” zetel. Hij denkt dat de meeste nieuwe partijen beter zouden hebben gescoord zonder de Stem Slim-campagne waarin burgers zijn opgeroepen om in elk kiesdistrict te stemmen op een grote partij, die de strijd aankan met de NDP.

‘Kleine’ partijen waaronder ook A-20 hebben vanaf het begin hiertegen hun stem laten horen. De handen in eigen boezem stekend, denkt Reyme dat zijn partij met inachtneming van sommige zaken een veel betere beurt had kunnen maken. “Ik denk dat wij de realiteit van de politiek niet zozeer door hadden. We hebben gemerkt dat men liever stemt op personen of op één persoon.”

De partij heeft volgens hem juist getracht een bredere campagne te voeren waardoor elke kandidaat evenveel ruimte kreeg om zichzelf te propageren en de aandacht niet alleen op de voorzitter gericht was. “Omdat je ervan uitgaat dat je als team wil werken.” Echter, de partij zal deze andersoortige manier van politiek- en campagnevoering continueren. “Stem niet op basis van populariteit, maar op basis van ideologie en partijprogramma’s. Stem ook niet tegen iets, want daarmee worden al de goede dingen die zitten in niet alleen de nieuwe, maar ook oude partijen, weggevaagd.”

De A-20-voorzitter is er “niet blij” mee dat er een nieuw ministerie en twee onderministersposten zijn gecreëerd door de nieuwe coalitie VHP, Abop, NPS en Pertjajah Luhur. Zijn partij protesteert daartegen en denkt dat Suriname al voldoende heeft aan elf ministeries. Hij meent dat de nieuwe coalitie met dit besluit nu al de verkiezingsbelofte hebben verbroken met het volk. Echter, hij geeft hen het voordeel van de twijfel en kijkt ernaar uit dat de beste Surinamers op de juiste posten worden gezet.