Wij inheemsen moeten het zelf doen

Matta Jongeren :

Het bestuur van Matta middels een motivatie sessie de jongeren moed ingesproken ivm het nieuwe schooljaar. Het dorp bestaat uit ruim 175 inwoners , waarvan 50% bestaat uit jongeren en kinderen.

Het thema voor dit jaar is : ‘De kracht om te leren’. Basja Orlando wees de leerlingen op het belang om altijd gemotiveerd te zijn.

Kapitein Wendy Sabajo feliciteerde de aanwezige studenten met het behaalde resultaat en deelde envelloppes met inhoud aan de studenten die geslaagd waren. Zij sprak haar waardering uit over de moeite die de studenten maken in het dorp.

Steven Reyme, die gevraagd was als motivator de jongeren toe te spreken, daagde de jongeren uit om te gaan denken op een hoger niveau.

” Waarom kunnen er uit Matta geen Ministers, Ingeneurs , Artsen e.d. voortkomen, die bereidt zijn om terug te komen om het dorp en Suriname te helpen ontwikkelen ?” vroeg hij aan de aanwezige studenten.

Cherise Kuish , studente op de mulo , geeft aan Arts te willen worden. Als voorbeeld gaf de motivator aan dat elkéén haar in het dorp alvast ‘docter Cherise’ moet noemen. Ook haar vader Basja Orlando Kuish moet dat doen, want wat je zegt, geloof en naar toe werkt wordt uiteindelijk jou realiteit.

Een aantal jongeren gaven aan behoefte te hebben om hun studie voort te zetten op de universiteit of om ondernemer te worden , echter hebben ze ondersteuning nodig.

Het bestuur van het dorp o.l.v. Kapitein Wendy Sabajo zal met Fairouz Fredison en alle andere actoren ervoor zorgen dat deze activiteit uitgewerkt wordt tot een actieplan. ‘We willen niet alleen maar praten, maar ook doen’ is de boodschap uit de groep. Dhr. Reyme heeft ter plekke toegezegd dat hij het inschrijfgeld betaald voor de 3 studenten die willen doorstromen naar de Universiteit.

Alle aanwezigen waren de mening toegedaan dat investeren in jongeren belangrijk is voor de toekomst van ons geliefd land. De Inheemse gemeenschap zal ook hun deel bijdragen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print